Team Mijnzzp

Werkplaats

Uit de ING ondernemersindex blijkt dat vooral ondernemers binnen het MKB met personeel veel vertrouwen hebben in de economie. Bij zzp-ers is dit vertrouwen volgen de ING ondernemersindex veel lager. Dit komt volgens ING voornamelijk door de wet-DBA. Het algemene beeld is wel dat ondernemers zeer positief zijn over de aankomende jaren met betrekking tot de economie. Het ondernemersvertrouwen is in jaren niet zo hoog geweest volgens de ondernemersindex. Een ander belangrijk punt dat uit het onderzoek naar voren komt is dat steeds meer ondernemers niet meer afwachten en duidelijk voor de groei kiezen. Daaruit kan opgemaakt worden dat er weer positiviteit is onder de ondernemers. Ook geven bedrijven aan weer actief op zoek te zijn naar nieuwe klanten.

Volgens het onderzoek is vooral het ondernemersklimaat binnen de detailhandel food, industrie en zorg zeer goed te noemen. Daarentegen blijft het ondernemersklimaat binnen de non-food detailhandel en de agrarische sector achter. Binnen de agrarische sector maken ondernemers zich vooral zorgen over de aankomende brexit, de krimp van de melkveestapel en de vogelgriep. De non-food detailhandel geeft aan zich vooral zorgen te maken over het consumentengedrag met betrekking tot de onlineaankopen van consumenten.

Vertrouwen zzp-ers

Uit het ING ondernemersindex blijkt dat vooral zzp-ers zich zorgen maken over het ondernemersklimaat, wat volgens ING deels toe te schrijven is aan de wet-DBA. Uit een ander onderzoek gehouden door intelligence Group en ZZP-expert Pierre Spaninks blijkt dat in 2016 ongeveer 46.000 zzp-ers opdrachten misgelopen hebben als gevolg van de wet-DBA. Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 400.000 zzp-ers te maken hebben gehad met de wet-DBA. Dit zijn vooral zzp-ers die actief zijn in de zakelijke markt. Van deze 400.000 zzp-ers geeft ongeveer 12 procent aan opdrachten misgelopen te hebben door de wet-DBA.

Ondanks dat zzp-ers zich nog steeds zorgen maken over de wet-DBA is eerder deze week wel bekend geworden dat in 2016 het aantal zzp-ers is toegenomen met ruim vier procent. Dit betreft zowel fulltime zzp-ers als parttime zzp-ers. Ondanks dat zzp-ers zich zorgen blijken te maken over het ondernemersklimaat is het aantal zzp-ers het afgelopen jaar dus wel toegenomen met ruim vier procent. Zoals bij de meeste zzp-ers wel bekend zal zijn raakt de wet-DBA lang niet alle zzp-ers.

Mijnzzp.nl