Team Mijnzzp

Kinderopvang

Als je niet in loondienst bent, zit je vast met vragen omtrent de opvang van je (ongeboren) kind. Want waar heb je eigenlijk recht op als zzp’er? Kom je in aanmerking voor een tegemoetkoming voor de kinderopvangkosten? Hoe weet je hoeveel uren opvang je nodig hebt als dit per maand verschilt? En hoe maak je de juiste schatting van jouw inkomen? In dit artikel vertellen we waar je aan moet denken.

De juiste opvanglocatie kiezen

In de eerste plaats is het natuurlijk belangrijk om de juiste opvanglocatie te vinden. Kies je voor de betrouwbaarheid van een kinderdagopvang of toch meer voor de flexibiliteit en kleinschaligheid van een gastouder?

Zodra er een kindje op komst is, is het belangrijk om je goed te oriënteren in het aanbod bij jou in de buurt. Neem ook in overweging de dingen die voor jullie als ouders extra belangrijk zijn. Het is namelijk niet alleen van belang dat er goed voor je kindje gezorgd wordt en er een zogenaamde ‘klik’ is, maar ook dat het pedagogisch beleidsplan past bij jullie gezin en eigen kijk op de opvoeding. Misschien geven jullie bijvoorbeeld de voorkeur aan een meertalige opvoeding. In dat geval is het prettig als de opvang hier ook mee werkt. Een goed voorbeeld is Truecolorschildcare Tweetalige Kinderopvang. Hier wordt gewerkt volgens de ‘one-teacher-one-language’ methode. Hierbij zal één leidster de gehele tijd Nederlands spreken en de andere leidster enkel Engels. Bovendien is er ook aandacht voor andere vreemde talen en culturen.

Kinderopvangtoeslag aanvragen

Opvangkosten zijn niet zakelijk aftrekbaar. Wel doet de overheid er alles aan om werkende ouders tegemoet te komen. Het maakt hierbij geen verschil of je in vaste dienst bent of als zzp’er werkt. In alle gevallen is het mogelijk om kinderopvangtoeslag aan te vragen. Hoe hoog de tegemoetkoming precies is, hangt af van jouw inkomen. Hierbij wordt ook gekeken naar het inkomen van je toeslagpartner. Dit vormt samen een toetsingsinkomen waarna een berekening kan worden gemaakt.

Er zijn online verschillende tools te vinden waarmee je kunt berekenen voor hoeveel toeslag je in aanmerking komt. Je kunt dit ook navragen aan je boekhouder of accountant. 

Hoe bepaal je je inkomen?

Een probleem waar veel zzp’ers tegenaan lopen bij het aanvragen van toeslagen, is dat ze moeilijk kunnen inschatten hoeveel ze precies zullen verdienen dat jaar. Dit verschilt soms per maand. Zeker als je ook nog eens seizoenswerk doet.

In dat geval is het verstandig om naar de cijfers van voorgaande jaren te kijken. Hieruit kun je een gemiddelde bepalen. De Belastingdienst raadt zelf aan om je inkomen iets hoger te schatten dan je verwacht. Zo voorkom je dat je straks onnodig veel geld terug moet betalen. Je kunt dan hooguit nog wat terugkrijgen. Is dit het eerste jaar dat je als zzp’er werkt? Dan is het echt een ruwe schatting die je maakt. Je kunt op basis van de eerste paar maanden misschien wel ongeveer bepalen wat je jaarinkomen zal zijn, maar zeker is dat niet. Weet dat je tussentijds ook wijzigingen door kunt geven in je inkomen. Ook dit is dan ook nog een optie.

In samenwerking met truecolorschildcare.com

Mijnzzp.nl