Team Mijnzzp

Advocaat

Als zelfstandige doe je er alles aan om zakelijke conflictsituaties uit de weg te gaan. Niets is vervelender dan conflicten met leveranciers of afnemers, met je eerste personeelslid, enzovoorts. Niet alleen omdat het je veel tijd kost en lang niet altijd wat oplevert; ook omdat je persoonlijk aansprakelijk bent voor je handelen als ondernemer. Naarmate je organisatie groeit, kan die persoonlijke aansprakelijkheid een goede reden zijn om de oprichting van bijvoorbeeld een besloten vennootschap (BV) te overwegen. Het laat het risico wat je privé loopt afnemen, maar brengt nieuwe verplichtingen met zich mee. Dat laatste maakt het verstandig om advies in te winnen van een advocaat ondernemingsrecht. Op deze manier kun je een weloverwogen keuze maken over hetgeen in jouw situatie het meest verstandig is.

Tip: kies ook bij een naderende bedrijfsovername of bijvoorbeeld fusie met een andere zelfstandig ondernemer voor het advies van een advocaat ondernemingsrecht. Zo heb je op voorhand een goed beeld van hetgeen bij zo’n overname of fusie komt kijken.

Juiste aanpak van conflictsituaties binnen je organisatie

Mocht je onverhoopt toch in een conflictsituatie terechtkomen als zelfstandig ondernemer, dan is het prettig voor de juiste aanpak te kiezen bij het oplossen ervan. Om die aanpak vorm te geven kun je jezelf laten bijstaan door een advocaat in Apeldoorn, Arnhem of bijvoorbeeld Utrecht. Deze vertelt je meer over de rechten die je in jouw positie hebt, over de vervolgstappen die overwogen kunnen worden, de kans van slagen daarvan, enzovoorts. Dit helpt je een weloverwogen keuze te maken en voorkomt verdere escalatie van de ontstane situatie. In het geval een gerechtelijke procedure kan een advocaat je bijstaan; het verstevigt je positie in de rechtszaal. Vaak is het lastig om jezelf te verdedigen, wanneer je niet precies op de hoogte bent van je rechten en plichten als ondernemer.

Sluit een rechtsbijstandverzekering af

Om als startende zelfstandige niet geconfronteerd te worden met hoge advocaatkosten, is het verstandig een rechtsbijstandverzekering af te sluiten bij de oprichting van je organisatie. De kosten ervan vallen in het niet bij de voordelen die het je oplevert. Mocht je de ondersteuning van een raadsman of raadsvrouw nodig hebben als ondernemer, dan betaal je slechts een beperkte eigen bijdrage. Het merendeel van de kosten zal vergoed worden door de verzekeraar, uitgaande van de juiste dekking. Er zijn online verschillende tools beschikbaar, waarmee je de verzekeringen van de diverse verzekeraars met elkaar vergelijkt.

In samenwerking met dommerholt.nl

Mijnzzp.nl