Team Mijnzzp

Glasgraveerder

Uit een onderzoek van Intermediair blijkt dat één op de drie zzp-ers positief staat tegenover een keurmerk voor zzp-ers, waarmee ze zich kunnen onderscheiden van andere zzp-ers. Van de ruim driehonderd ondervraagde zzp-ers geeft ruim 31 procent aan dat ze wel wat zien in een speciaal keurmerk. Als zzp-ers goed presenteren bij verschillende opdrachtgevers zouden deze zzp-ers in aanmerking moeten komen voor het keurmerk. Het kunnen onderscheiden van andere zzp-ers door middel van het gebruik van een keurmerk zal er volgens de ondervraagde zzp-ers voor zorgen dat ze een hoger uurtarief kunnen hanteren bij hun opdrachtgever, omdat ze door middel van het keurmerk kunnen aantonen dat ze beschikken over de juiste ervaring. Ruim 26 procent van de ondervraagde zzp-ers binnen het onderzoek heeft aangegeven een speciaal keurmerk voor zzp-ers juist een slecht of heel slecht idee te vinden.

Lang niet alle ondervraagde zzp-ers staan te springen om een speciaal keurmerk voor zzp-ers, blijkt uit het gehouden onderzoek. De zzp-ers die niks zien in een keurmerk geven vooral aan dat ze bang zijn dat ze hun vrijheid verliezen volgens zzp-expert Pierre Spaninks. Daarnaast geven de meeste zzp-ers aan dat ze zelf benaderd worden door opdrachtgevers, waarmee een keurmerk overbodig is.

Een keurmerk voor zzp-ers klinkt misschien leuk echter is dit idee wel vaker geopperd. Uit eerdere onderzoeken blijkt steeds dat de meeste zzp-ers hier niks in zien omdat het volgens de zzp-ers geen toegevoegde waarde heeft voor de zzp-ers en opdrachtgevers. Veel zzp-ers worden benaderd door opdrachtgevers en hebben dan ook geen keurmerk nodig. Daarnaast zal een keurmerk voor zzp-ers in lang niet alle branches even goed werken.

Mijnzzp.nl