Van de redactie

Avatar van Team Mijnzzp

Mensen aan het werk

Jongeren op de huidige arbeidsmarkt verdienen minderen loon dan eerder het geval was, blijkt uit een onderzoek van het CBS. In 1990 verdienden twintigers en dertigers ongeveer het zelfde loon. Vanaf 2003 is hier echter verandering in gekomen, zo blijkt uit het onderzoek van het CBS. Deze verandering wordt deels veroorzaakt door de flexibele arbeidsmarkt waarmee ook jongeren te maken krijgen. Ook het aantal zzp-ers binnen Nederland zorgt ervoor dat het loon van jongeren onder druk staat, volgens hoogleraar Henri de Groot. De Groot geeft in een artikel in Het Parool aan dat jongeren van nu in veel gevallen genoegen moeten nemen met minder loon of een lagere vergoeding als zzp-er, omdat de concurrentie nu eenmaal groot is. Ook geeft De Groot aan dat dit een belemmering kan vormen voor de economische groei van Nederland.

Het is de verwachting van De Groot dat de positie van jongeren op de arbeidsmarkt verder zal verslechteren, omdat de flexibilisering op de arbeidsmarkt steeds verder aan het toenemen is. De Groot spreekt zelfs van vergelijkbare kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt met landen als Griekenland en Spanje. Jongeren die te maken hebben met flexibele banen groeien minder goed door en krijgen meer te maken met financiële onzekerheid, volgens De Groot.

Momenteel zijn er binnen Nederland ongeveer 1 miljoen mensen die te maken hebben met verschillende vormen van flexibele arbeid, zoals zzp-ers, parttimers en uitzendkrachten. Als deze groep verder groeit is de verwachting dan ook dat steeds meer mensen genoegen zullen moeten nemen met minder inkomen, wat voor grote problemen kan zorgen. Eén van de grootste problemen is dat mensen hierdoor geen financiële planning meer kunnen maken, omdat de inkomsten per maand erg kunnen verschillen.

Mijnzzp.nl