Team Mijnzzp

Bouwlocatie

Bouwvakkers kunnen weer opgelucht ademhalen, omdat steeds meer aannemers personeel aannemen. Deze omschakeling komt vooral door de groeiende woningmarkt, waardoor er steeds meer nieuwbouwwoningen gebouwd worden. De vraag naar goed bouwpersoneel is dan ook fors gestegen het afgelopen jaar. De bouwsector heeft het afgelopen jaar een groei laten zien van ruim zeven procent. Er is sprake van een omzetgroei van vier miljard euro in de bouwsector, zo blijkt uit cijfers van het Economisch Instituut voor de Bouw. Het Economisch Instituut voor de Bouw spreekt zelf van een explosieve groei. In de afgelopen twee jaar zijn de investeringen binnen de woningbouw met ruim vijftig procent toegenomen. Ook voor 2017 en voor 2018 verwacht het Economisch Instituut voor de Bouw een gunstige groei van de bouwsector.

De werkgelegenheid binnen de bouwsector zal dan ook flink toenemen, volgens het Economisch Instituut voor de Bouw. Ook andere sectoren haken flink aan zoals de grond-, water- en wegenbouw. Het productieniveau binnen de bouwsector zal naar verwachting in 2019 hoger liggen dan voor de crisis, als het huidige productieniveau gehandhaafd blijft. De aantrekkende woningmarkt zorgt ervoor dat er steeds meer huizen gebouwd moeten worden en dat ook steeds meer mensen gaan verhuizen, wat de werkgelegenheid fors doet toenemen. Uit het onderzoek van het Economisch Instituut voor de Bouw blijkt niet alleen dat er fors meer woningen gebouwd worden, maar ook dat er steeds meer verbouwingen plaatsvinden.

Goed nieuws voor de bouwvakkers

De berichtgeving van het Economisch Instituut voor de Bouw is goed nieuws voor alle bouwvakkers, die het zeker niet makkelijk gehad hebben de afgelopen jaren. Er zijn in de crisis veel bouwvakkers ontslagen omdat aannemers failliet gingen of omdat de aannemers geen opdrachten meer hadden. Het is vooral opvallend te noemen dat steeds meer bedrijven binnen de bouwsector weer kiezen voor vast personeel, omdat de bouw het eerder vooral moest hebben van zzp-ers. Uit het onderzoek blijkt dat in 2017 tot 2018 de werkgelegenheid in de bouwsector zal toenemen met ongeveer 34.000 arbeidsjaren, waardoor er ook een beter evenwicht ontstaat tussen werknemers en zzp-ers binnen de bouw.

Mijnzzp.nl