Team Mijnzzp

Communicatie

Iedere zzp'er loopt er wel eens tegenaan: je bent niet tevreden over de communicatie vanuit de opdrachtgever. Alhoewel je waarschijnlijk niet staat te springen om het gesprek daarover met de opdrachtgever aan te gaan, is het voor alle partijen beter dit snel, duidelijk en daadkrachtig te doen. Dit artikel vormt een beknopte gesprekstechnieken cursus, waarin communicatiecoach Björn Deusings tips deelt over hoe je in zo'n situatie je feedback het beste vorm kunt geven.

Stap 1: Bepaal het doel van het gesprek

Ieder gesprek wordt effectiever als je een duidelijk doel voor ogen hebt. Voordat je het gesprek aangaat, dien je dan ook voor jezelf na te gaan wat je precies uit het gesprek wilt halen. Tevens is dit doel hetgeen waar je in het gesprek op terug kunt vallen.

“Het doel van dit gesprek is de communicatie tussen ons te verbeteren, zodat ik mijn werkzaamheden voortaan sneller en efficiënter uit kan voeren.”

Stap 2: Bereid het gesprek goed voor

Kort en bondig communiceren komt (daad)krachtiger over. Dit gaat het beste als je vooraf weet wat je precies wilt zeggen. Noteer enkele aandachtspunten en neem deze mee als je het gesprek aangaat.

Stap 3: Maak je boodschap concreet

Hoe vager jij je boodschap maakt, hoe meer ruimte je de ander biedt om er tegenin te gaan. Vermijd vragen en vaagdoenerij, maar wees concreet in wat het probleem is en wat je van de ander verwacht.

“Ik ben ervan overtuigd dat onze communicatieprocessen verbeterd kunnen worden.”

Stap 4: Houd de regie over het gesprek

Probeer reflectief te luisteren. Dit wil zeggen dat je de ander wel de ruimte geeft om op jouw boodschap te reageren, maar dat je de regie niet uit handen geeft. Jij zorgt ervoor dat het gesprek de juiste focus houdt.

Stap 6: Check of je feedback is overgekomen

Om verwarring en onjuiste verwachtingen te voorkomen, dien je aan het einde van het gesprek te checken of de opdrachtgever de boodschap begrepen heeft. Geef hem of haar ook de ruimte om het eigen perspectief toe te lichten.

In samenwerking met gesprekstechnieken.com

Mijnzzp.nl