Avatar van Team Mijnzzp

Pen en papier

Redenen om zzp'er te worden lopen uiteen. De een doet het om een droom na te jagen of meer vrijheid in het werk te krijgen, terwijl een ander besluit om zzp'er te worden omdat er in zijn branche weinig werk in loondienst wordt aangeboden. Met die vrijheid komen echter ook verantwoordelijkheden. Opeens zijn er financiële en administratieve verplichtingen die er eerst niet waren.

Persoonlijk aansprakelijk

Het bedrijf van een zzp'er heeft, net als iedere andere onderneming, een rechtsvorm nodig. De rechtsvorm die je kiest bepaalt onder andere hoe de aansprakelijkheid is geregeld bij en hoe de belastingen worden berekend. Een zzp'er is juridische gezien een eenmanszaak. Dat is, samen met de VOF, de rechtsvorm waarbij de onderneming geen zelfstandige rechtspersoon is en de ondernemer dus ook persoonlijk aansprakelijk is voor de handelingen en verplichtingen van zijn onderneming. Een onderneming zonder eigen rechtspersoonlijkheid heeft natuurlijk ook voordelen. Zo is het niet nodig om je jaarrekening door een accountant te laten goedkeuren en kun je zelf je belastingaangifte doen. Ook is er geen belemmering op het moment dat je personeel aan wilt nemen. De winst van de onderneming is jouw bruto inkomen. Zodoende wordt dit alleen belast in de inkomstenbelasting.

Je betaalt alles zelf

Wanneer je ervoor kiest om als zelfstandige aan de slag te gaan heb je geen sociaal vangnet meer. Anders dan in loondienst, waarbij je werkgever sociale premies afdraagt, doe je dit niet meer automatisch als zzp'er. Zo moet je zelf aan het eind van het jaar een percentage van je inkomen afstaan voor de zorgpremie. Ook moet je jezelf verzekeren tegen langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid, indien je dit wenst. Al zijn daarop uitzonderingen, zoals tijdens de coronacrisis. Voor je pensioen moet je zelf sparen. Zzp'ers rekenen vaak hogere uurlonen dan mensen die in loondienst zijn, omdat ze deze extra lasten allemaal zelf moeten betalen. Dit loopt al snel op. Hou er ook rekening mee dat er niet automatisch belasting wordt ingehouden op het geld dat je ontvangt. Dit draag je volgend jaar pas af en kun je maar beter apart zetten.

Winst en aftrekposten

De fiscus beschouwt de winst uit jouw onderneming als het inkomen. Je betaalt dus inkomstenbelasting over de winst die in feite je brutosalaris is. Een voordeel van het zzp-schap is dat je gebruik kunt maken van diverse aftrekposten, waarmee je jouw belastbare inkomen verlaagt. Dit zijn je uitgaven en investeringen, zoals de aanschaf van een nieuwe laptop, maar ook de kosten van je sim only abonnement en je zakelijke bankrekening. Daarnaast kun je de winst verlagen met de startersaftrek en de zelfstandigenaftrek, indien je voldoet aan het urencriterium.

In samenwerking met pricewise.nl

Mijnzzp.nl