Avatar van Team Mijnzzp

Stratenmakers

Bedrijven hebben steeds meer moeite met het vinden van gekwalificeerd personeel, blijkt uit gegevens van het CBS. Ruim zeven procent van alle bedrijven geeft aan moeite te hebben met het vinden van gekwalificeerd personeel. Binnen de sector informatie en communicatie is dit zelfs zeventien procent. De bedrijven geven aan mogelijke groeibelemmeringen te zien door het tekort aan gekwalificeerd personeel. Uit het onderzoek blijkt ook dat het steeds beter gaat met de bedrijven. Het aantal bedrijven dat aangeeft op zoek te zijn naar nieuw personeel was jaren niet zo hoog als nu het geval is. Dit blijkt ook uit het aantal openstaande vacatures, dat een stijgende lijn laat zien. Momenteel staan er ongeveer 155 duizend vacatures open.

Naast de sector informatie en communicatie heeft ook de sector zakelijke dienstverlening moeite met het vinden van geschikte arbeidskrachten. Dit zijn opvallend genoeg twee branches waarbinnen de laatste jaren veel bezuinigd is op personeel. Een oorzaak van dit tekort is niet genoemd in het onderzoek, maar wellicht werken deze mensen tegenwoordig als zzp-er.

Uit een eerder onderzoek van Consultancy.nl onder ruim 3.000 zelfstandige blijkt dat zzp-ers binnen de zakelijke dienstverlening en de ICT het meeste verdienen van alle branches waar zelfstandig ondernemers werkzaam zijn. Kennelijk is er binnen de zakelijke dienstverlening, de ICT en binnen de sector informatie en communicatie minder behoeft aan een vaste baan, omdat het bestaan als zzp-er meer oplevert. Binnen deze drie sectoren zijn veel zzp-ers werkzaam, omdat deze branches zich hiervoor uitstekend lenen. Vooral het tekort van zeventien procent binnen de informatie en communicatie sector is in het onderzoek van het CBS opvallend te noemen.

Wanneer bedrijven aangeven dat er een tekort is aan gekwalificeerd personeel moet het wel goed gaan met de economie. Dat het inmiddels beter gaat met de economie blijkt ook uit onlangs gehouden peilingen van het ING Economisch Bureau onder ruim achthonderd ondernemers. Uit dat onderzoek blijkt onder andere dat bedrijven een betere financiële positie hebben dan eerder het geval was.

Mijnzzp.nl