Team Mijnzzp

Bouwlocatie

De Kamer van Koophandel heeft onder ondernemers onlangs een onderzoek gehouden naar onder meer de te verwachten werkdruk. Het blijkt dat een derde van de zelfstandigen verwacht meer uren te gaan draaien in het komen kwartaal. De deelnemers aan de peiling zijn door de coronacrisis geraakt en dat is tevens de reden van de toename van de werkdruk. Er zijn meerdere redenen voor de toename van werkdruk aan te geven, zoals minder personeel of extra inzet om klanten terug te winnen.

Veranderingen in personeelsbestand

Met betrekking tot eventuele veranderingen in het personeelsbestand zijn er verschillende verwachtingen. De kleinere bedrijven met een aantal medewerkers is in meerderheid de mening toegedaan dat er geen veranderingen in komen. Het zijn vooral de grotere bedrijven die verwachten dat er wijzigingen gaan plaatsvinden. Dat kan overigens zowel een afname van het aantal medewerkers als een toename betekenen.

Meer werkuren voor zelfstandigen

Een ruime meerderheid van de zelfstandig ondernemers heeft laten weten meer uren te gaan maken. Ongeveer 20 procent van de respondenten geeft aan daarvoor extra hulp in te schakelen. Bijvoorbeeld door de opdracht door te schuiven naar een andere zelfstandig. Of door een zzp’er in te huren. Er is een klein deel van de respondenten dat heeft laten weten te overwegen om op zoek te gaan naar werk in loondienst. Dat is dan mede ingegeven door de pessimistische vooruitzichten ten aanzien van de eigen onderneming.

Weinig verandering op het gebied van thuiswerken

Het thema thuiswerken is eveneens onderdeel geweest van de peiling die door de Kamer van Koophandel is uitgevoerd. Het blijkt dat de helft van de deelnemers meent dat er geen wijzigingen optreden als het om thuiswerken gaat. Dit in vergelijking tot de periode voor de coronacrisis. Overigens is het zo dat een deel van de respondenten al thuis aan het werk was. Een ander deel ziet vooral de voordelen van het werken op kantoor in. Bijvoorbeeld het sociale aspect, zoals gezelligheid met collega’s en het persoonlijke contact. Overigens gaat Nederland procentueel op kop als het om het totale aantal thuiswerkers van voor de crisis gaat. In de EU bedraagt dat percentage gemiddeld 5 procent, maar in Nederland is dat al bijna 15 procent.

Mijnzzp.nl