Team Mijnzzp

Huis huren

Ben je zzp'er en huur je een woning bij een woningcorporatie in het kader van sociale huur? Als je elke maand een groot deel van je inkomen aan huur besteedt, kom je mogelijk in aanmerking voor de speciale regeling huurverlaging 2021. Bij de meeste huurders heeft de woningcorporatie de huurverlaging al toegepast, maar als je geen bericht hebt gehad, is het verstandig om even een check te doen. Het betreft hier de eenmalige regeling voor huurverlaging en je hebt tot en met 30 december 2021 de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen.

Wet eenmalige huurverlaging

De Wet eenmalige huurverlaging is van toepassing in 2021 voor huurders die een laag inkomen hebben in combinatie met een huurprijs die boven de aftoppingsgrens ligt. Ben je ondernemer en woon je alleen in een sociale huurwoning met een huurprijs boven de aftoppingsgrens? In dat geval is wellicht een huurverlaging mogelijk naar € 633,25 als je inkomen te laag is en onder € 23.725 uitkomt. Voor meerdere personen geldt een maximaal inkomen van € 32.300 en wordt huur bij twee personen verlaagd naar € 633,25 en bij drie personen naar € 678,66.

Inkomensdaling na 2019

De huurverlaging is bij de meeste huurders die ervoor in aanmerking komen al toegepast, maar er kan een groep buiten de boot vallen. Dat is de groep die na 2019 te maken heeft gekregen met een inkomensdaling of die een lager inkomen hebben en waarbij de huur gestegen is tot boven de aftoppingsgrens. Deze groep dient namelijk zelf een verzoek in te dienen bij de woningcorporatie.

Huurverlaging aanvragen

Check of je voldoet aan de voorwaarden voor de regeling voor huurverlaging 2021 en vraag deze op tijd en dus voor ingang van het nieuwe jaar aan bij je woningcorporatie. De verhuurder dient binnen drie weken nadat je de aanvraag hebt ingediend een reactie te geven, zoals een voorstel tot huurverlaging. Je dient uiteraard wel je actuele inkomensgegevens toe te voegen en aan alle voorwaarden te voldoen. De huurverlaging kan ingaan op de eerste dag van de tweede maand na de voorsteldatum.

Mijnzzp.nl