Team Mijnzzp

Pensioenopbouw voor zzp-ers

Onze samenleving verandert voortdurend. Hierdoor moeten ook regelmatig wetswijzigingen worden doorgevoerd. Om het een beetje overzichtelijk te houden zijn daar twee momenten in het jaar voor: 1 januari en 1 juli. Ook met ingang van 1 juli 2023 zijn er weer een aantal zaken anders. Een belangrijke verandering is bijvoorbeeld de wijziging van de Pensioenwet. Welke gevolgen dit heeft voor de pensioenopbouw van zzp’ers? Hieronder lees je er alles over.

Even ophalen: het pensioenstelsel in Nederland

Voordat ingegaan wordt op de veranderingen, is het goed even wat kennis op te frissen. Want hoe zat dat pensioenstelsel in Nederland ook alweer in elkaar? Het belangrijkste is te onthouden dat iedereen volgens het stelsel officieel op drie manieren pensioen kan opbouwen. Officieus worden vaak ook nog een vierde pijler (sparen, beleggen of hypotheek aflossen) of zelfs vijfde pijler (doorwerken na pensioen) onderscheiden, maar die worden hier even buiten beschouwing gelaten.

De eerste pijler bestaat uit een collectieve opbouw binnen de AOW. Iedere werkende doet dit, of je nu in loondienst werkt of als zzp’er. De tweede pijler van het pensioenstelsel bestaat uit opbouw bij een pensioenfonds. Dit is alleen voor medewerkers in loondienst, zzp’ers zijn niet aangesloten. Gelukkig kunnen zzp’ers wel fiscaal aantrekkelijk pensioen opbouwen binnen de derde pijler. Pensioensparen geeft je de mogelijkheid een deel van je inkomen nu opzij te zetten, bijvoorbeeld bij Evi van Lanschot. Je betaalt, in plaats van nu, pas inkomstenbelasting als je het geld laat uitkeren. Meer weten hierover? Kijk hier verder.

Dit verandert er in de pensioenopbouw voor zzp’ers

Met het stoppen van de fiscale oudedagsreserve (FOR) met ingang van dit jaar, waren veel zzp’ers op zoek naar een andere manier van fiscaal aantrekkelijk pensioensparen. Goed nieuws dan ook dat de nieuwe pensioenwet hier drie mogelijkheden voor geeft.

Ten eerste is de fiscale jaarruimte behoorlijk toegenomen. In plaats van de eerdere 13,3 procent kun je nu maar liefst dertig procent van je inkomsten opzijzetten voor je pensioen. De maximale inkomsten waarover je pensioen opbouwt, is vastgesteld op 128.810 euro.

Daarnaast is ook de reserveringsruimte vergroot. Waar iemand eerder maximaal zeven jaar mocht terugkijken om te zien of de volledige reserveringsruimte was benut, is dat vanaf nu tien jaar. Daarbovenop mag je jaarlijks meer inhalen op de reserveringsruimte die je niet had benut, namelijk maximaal 38.000 euro.

Tot slot kun je ook langer fiscaal aantrekkelijk sparen voor je pensioen. Voorheen was dit slechts mogelijk tot je de AOW-leeftijd had bereikt. Vanaf nu mag dit tot vijf jaar daarna ook nog.

Vooral positief nieuws

Veel zzp’ers gingen wel nog even vrezen voor het nieuwe pensioenakkoord, toen proefballonnetjes over verplichte pensioenopbouw worden opgelaten. Gelukkig zijn de wijzigingen voor wat betreft pensioenopbouw voornamelijk positief gebleken!

In samenwerking met evivanlanschot.nl

Mijnzzp.nl