Team Mijnzzp

Linkbuilding SEO

Online marketing heeft de laatste jaren sterk aan populariteit gewonnen. Niet voor niets; consumenten doen hun aankopen steeds vaker online. Het gaat hierbij niet alleen om kleding of bijvoorbeeld een nieuwe computer. Zelfs de boodschappen worden steeds meer digitaal besteld. De toenemende digitale activiteit van consumenten maakt het voor bedrijven cruciaal om vindbaar te zijn. Online marketing kent hierin verschillende vormen. Denk aan het kopen van advertentieruimte in een zoekmachine of op een sociaal netwerk en het gebruik van linkbuilding.

Online marketing vaak uitbesteed aan externe partijen

Bij online marketing is het belangrijk de focus zowel op de korte-, als de langere termijn te leggen. Voor de korte termijn kan advertentieruimte gekocht worden. Het is echter een kostenpost die zich niet altijd uitbetaalt. Denk aan bedrijven die vindbaar zijn op irrelevante zoekwoorden. Om dergelijke kosten te voorkomen, besteden bedrijven hun online marketing vaak uit. Dat geldt niet alleen voor het inkopen van advertentieruimte, maar bijvoorbeeld ook voor het creëren van een netwerk van backlinks. Deze backlinks vormen een belangrijk onderdeel van linkbuilding. Iets wat voornamelijk op de langere termijn effect heeft. Het voordeel van linkbuilding is het feit, dat de organische vindbaarheid van een website verbetert. Het heeft in tegenstelling tot het kopen van advertentieruimte een structureel effect.

Interactie aangaan met consumenten op sociale netwerken

Niet alleen de vindbaarheid van bedrijven is belangrijk geworden. Ook interactie tussen een bedrijf en de consument speelt een steeds grotere rol. Bedrijven gebruiken sociale netwerken als Facebook en Instagram om de interactie aan te gaan met hun doelgroep. Deze interactie zorgt er enerzijds voor dat de naamsbekendheid van een bedrijf verbeterd wordt. Anderzijds komt het de betrouwbaarheid van de organisatie ten goede. De doelgroep ziet immers dat een bedrijf reageert op vragen. Een consument heeft gemiddeld vijf tot zeven contactmomenten met een bedrijf nodig, alvorens deze een product afneemt. Ook kan op deze manier direct geanticipeerd worden op klachten. Consumenten delen hun klachten steeds vaker digitaal. Iets wat een bedrijf schade toe kan brengen.

Offline marketing zal niet snel verdwijnen

Hoewel online marketing steeds belangrijker wordt voor bedrijven, is de kans klein dat offline marketing volledig uit de marketingstrategie van partijen verdwijnt. Offline marketing is vooral interessant om de lokale naamsbekendheid te verbeteren. Denk aan een advertentie in een lokale krant of een sponsorbord bij de sportclub. Ook deelname aan beurzen kan helpen om de naamsbekendheid van de organisatie te verbeteren en de juiste doelgroep aan te spreken. Door ook offline zichtbaar te zijn, verbetert men het vertrouwen wat consumenten in de organisatie hebben. Zeker in een tijd waarin online oplichting aan de orde van de dag is. Consumenten vinden het prettig om een gezicht of andere offline uiting aan een bedrijf te kunnen koppelen.

In samenwerking met linkbuildingmasters.nl

Mijnzzp.nl