Team Mijnzzp

Ondernemer

Wil je als ZZP’er aan de slag, dan moet er vaak eerst geïnvesteerd worden. Bijvoorbeeld in materiaal om mee te werken, of in de fabricage van producten die je gaat verkopen. Hoewel de traditionele grootbanken huiverig zijn om geld te lenen aan ZZP’ers vanwege de onvoorspelbare inkomsten, zijn er diverse andere financieringsmogelijkheden. Zo zijn er wel andere kredietverstrekkers waar je als ZZP’er een zakelijke lening af kunt sluiten, of kun je kijken naar de mogelijkheden van een microfinanciering, privélening of crowdfunding. Welke van deze opties je ook kiest, het is altijd belangrijk een leningaanvraag goed voor te bereiden. Dit geeft een betrouwbare indruk en zorgt ervoor dat je sneller weet of een aanvraag goedgekeurd wordt.

Omschrijf de (financiële) situatie van je werk als ZZP’er

Welke lening als ZZP’er je ook aanvraagt, de geldverstrekker wil weten welke risico hij loopt. Goedkeuring van een lening krijg je dan ook alleen als er sprake is van een aanvaardbaar risico op het mislopen van de inleg en de rente. Om een inschatting van het risico te kunnen maken, wil een geldverstrekker weten hoe je er financieel voorstaat. Omdat als ZZP’er je zakelijke en privévermogen verbonden zijn, wordt er mogelijk ook naar je financiële privésituatie gevraagd. Verder dienen bij een kredietaanvraag meestal de jaarcijfers van de afgelopen drie jaar aangeleverd te worden, al hanteren sommigen investeerders een kortere termijn.

Omschrijf de investering en de verwachte inkomsten

Ook wil een geldverstrekker weten wat de investering gaat opleveren. Zet daarom tot in detail op papier waar je precies in wil investeren. Om wat voor investering gaat het? Een roerend goed zoals een bedrijfswagen of machine, of onroerend goed zoals een bedrijfspand? Daarnaast is het ook belangrijk om een inschatting te geven van de verwachte extra opbrengsten. De investeerder schat onder andere op basis van het rendement het te lopen risico in.

Leen niet meer dan nodig

Heb je op papier gezet welk bedrag je nodig hebt, en waarvoor? Zoals dat eigenlijk voor ieder project geldt, is het goed om rekening te houden met een extra bedrag voor onverwachte kosten. Kijk alleen wel uit dat dit een realistisch bedrag blijft. Vraag je om een veel hoger bedrag dan nodig is dan vergroot dat niet alleen de kans op afkeuring van de aanvraag, maar heb je in de toekomst ook met zwaardere financiële verplichtingen te maken.

Vergelijk rentes en voorwaarden

Hoewel zoals gezegd de traditionele banken er nog steeds niet veel interesse in hebben geld te lenen aan ZZP’ers, komen er gelukkig wel steeds meer andere partijen waar je terecht kunt. Bij de voorbereiding van een leningaanvraag hoort dan ook een goed vergelijk van diverse aanbieders. Sommige geldverstrekkers richten zich namelijk enkel op ZZP’ers in een bepaalde branche. Bovendien is er vaak sprake van een minimaal of maximaal leenbedrag. Om er voor te zorgen dat je niet onnodig veel rente betaalt is het bovendien belangrijk deze te vergelijken, en te kijken welke aanvullende voorwaarden (bijvoorbeeld met betrekking tot het boetevrij eerder aflossen) er van toepassing zijn.

In samenwerking met financer.com

Mijnzzp.nl