Team Mijnzzp

Bouwlocatie

Er is geen regel in de wet die zegt dat je als zzp'er een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering moet hebben. De wettelijke verplichting ontbreekt, maar dat betekent niet dat je er altijd aan ontkomt. Brancheorganisaties en opdrachtgevers kunnen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering namelijk als verplichte voorwaarde stellen. In dat geval is het dus nodig om de verzekering af te sluiten als je de werkzaamheden als zzp'er wilt uitvoeren.

Inhoudsopgave
AVB afsluiten
Voorbeelden aansprakelijkheid

AVB afsluiten

Dat er in bepaalde situaties sprake is van een verplicht karakter voor het afsluiten van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering heeft alles te maken met het beperken van het aansprakelijkheidsrisico. De verzekering dekt verschillende risico’s af, zoals schade aan spullen van anderen, maar ook letselschade valt daaronder. Schade die ontstaat als gevolg van gebruik van je product, valt eveneens onder de dekking. Ook schade aan gebouwen maakt onderdeel uit van de dekking van een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De dekking is dan ook vrij ruim van opzet. Het is ook als er geen verplichte voorwaarde is vanuit een brancheorganisatie of van de kant van de opdrachtgever, toch raadzaam om een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Dit kan veel financiële ellende voorkomen, want grote schadeclaims kunnen zelfs het voortbestaan van je bedrijf in gevaar brengen.

Voorbeelden aansprakelijkheid

Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat een aannemer een zzp timmerman inhuurt voor een project en dat deze tijdens de uitvoering van de werkzaamheden schade veroorzaakt. Het kan ook zijn dat je een medewerker in dienst hebt genomen, die per ongeluk spullen van een derde kapot heeft gemaakt. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering biedt dan uitkomst en dat geldt ook in allerlei andere situaties.

Bijvoorbeeld als je een kapsalon hebt en de vloer net hebt gedweild, waarna er een klant binnenkomt, die door de gladheid valt en een been breekt. De klant kan je dan aansprakelijk stellen voor de schade en dan is het toch wel fijn dat je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering hebt afgesloten. Zo wordt de aansprakelijkheid gedekt als je een product hebt dat onveilig blijkt te zijn nadat het op de markt is gebracht, bijvoorbeeld omdat er een risico op brand ontstaat. De financiële schade kan enorm zijn en deze wordt gedekt door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Mijnzzp.nl