Team Mijnzzp

middelingsregeling

Er komt een einde aan de middelingsregeling waar je als zzp'er gebruik van kan maken bij een sterk wisselend jaarlijks inkomen. Deze regeling is inmiddels per 1 januari 2023 afgeschaft, maar het laatste tijdvak loopt nog. Dit betekent dat je als zzp'er over de jaren 2022, 2023 en 2024 nog de gelegenheid hebt om te middelen. De reden dat de middelingsregeling is afgeschaft, heeft te maken met politieke keuze. De overheid vindt de regeling niet voldoende effectief en wil bovendien het belastingsysteem versimpelen.

Inhoudsopgave
Wanneer pas je de middelingsregeling toe?
Voorwaarden middelingsregeling
Middelingsregeling berekenen

Wanneer pas je de middelingsregeling toe?

Het is voor zzp'ers gunstig om de middelingsregeling toe te passen als de te betalen inkomstenbelasting over het driejaarlijks gemiddelde minder is dan de inkomstenbelasting over de inkomens van elk los jaar. Dit komt bijvoorbeeld voor als je het ene jaar te maken hebt met een heel laag inkomen en een jaar later een hoger inkomen verdient met je onderneming. Als je van de middelingsregeling gebruikmaakt over 2022, 2023 en 2024 dan krijg je mogelijk geld terug van de Belastingdienst. Je moet wel aan meerdere voorwaarden voldoen om voor deze regeling in aanmerking te komen.

Voorwaarden middelingsregeling

De middelingsregeling heeft betrekking op drie aaneengesloten jaren en je mag een inkomensjaar maar eenmaal gebruiken. Er mag wat dat betreft geen overlap ontstaan met een jaar uit een middelingsaanvraag, die je eerder hebt toegepast. De middelingsregeling is aan te vragen nadat er een definitieve belastingaanslag voor elk jaar is afgegeven. Dan heb je na de laatste ontvangen aanslag 36 maanden de tijd om de middeling aan te vragen. De tijd gaat lopen nadat de bezwaarperiode van zes weken van de definitieve belastingaanslag voorbij is. Er is nog een voorwaarde, want er geldt voor de middelingsregeling een drempelbedrag en dat is vastgesteld op € 545.

Middelingsregeling berekenen

Het is aan te raden om eerst als zzp'er te berekenen of je voor de middelingsregeling in aanmerking komt voordat je een aanvraag doet. De berekening is op de website van de Belastingdienst uit te voeren. Daar heb je verschillende gegevens voor nodig, die op de aanslagen van de inkomstenbelasting staan vermeld. Bijvoorbeeld het belastbaar inkomen, inkomstenbelasting box 1 en premie volksverzekeringen.

Mijnzzp.nl