Van de redactie

Avatar van Team Mijnzzp

Bouwplaats

Informatie aangeleverd door: Leningen.nl

Ruim 41 procent van alle zelfstandigen zonder personeel geeft aan geen maatregelen te hebben getroffen voor mogelijke arbeidsongeschiktheid. Dit meldt het Centraal Bureau voor statistiek (CBS) en TNO op basis van langdurig onderzoek onder duizenden ZZP’ers.

Voornaamste redenen die deze keuze beïnvloeden is het feit dat verzekeringen te duur zijn en dat er niet genoeg spaargeld achter de hand is voor het geval ze hun werk niet meer kunnen uitvoeren. 

Het hoogste percentage ZZP’ers dat geen noodplan heeft bij arbeidsongeschiktheid ligt in de lage inkomensklasse. In deze groep geeft zo’n 65 procent aan dat er geen enkele maatregel is genomen om zich te beschermen tegen ongevallen. Bij de hoogste inkomensklasse bedroeg dit 25 procent. 

Zzp’ers zijn, in tegenstelling tot werknemers, niet verplicht een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Hier ligt ook meteen het probleem. Uit de meest recente cijfers van het onderzoek van CBS blijkt dat net geen 1 op de 5 zelfstandigen zo’n verzekering heeft. 

Een derde van de ondernemers in Nederland zegt spaargeld of leningen achter de hand te houden bij het geval van arbeidsongeschiktheid. Geld lenen vormt ook een mogelijke uitkomst voor ZZP’ers die geen vermogen hebben voor maatregelen bij arbeidsongeschiktheid. Echter draagt het aanvragen van een lening niet bij aan de kostenvermindering voor ZZP’ers. Daarnaast denkt een tiende van alle ZZP’ers te kunnen de waarde van hun woning te kunnen gebruiken bij arbeidsongeschiktheid. 

Het feit dat een groot deel van de zzp’ers in Nederland geen vermogen heeft om op terug te vallen bij arbeidsongeschiktheid, baart de vakbonden zorgen. In het akkoord over een nieuw pensioenstelsel is daarom afgesproken dat het ook voor zelfstandige ondernemers verplicht wordt zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid.

Mijnzzp.nl