Procesbegeleider

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Procesbegeleider?

Een procesbegeleider heeft de verantwoordelijkheid over de aansturing van een team of afdeling om in samenhang naar een nieuw doel toe te werken. Samenwerking is hierbij van groot belang, waarbij de hele groep tot nieuwe inzichten komt. Verder is het van belang dat alle leden van het team precies weten welke rol te moeten vervullen en welke taken daarbij horen. Het is de taak van de procesbegeleider om het geheel daarbij in goede banen te leiden en eenieder een eigen rol te laten vervullen. Er zijn verschillende invalshoeken om een procesbegeleider in te schakelen. Zo is het mogelijk dat er vanuit een team het verzoek komt om het proces naar verandering in de organisatie te leiden. Ook is het mogelijk dat het management daarin voorziet. Een procesbegeleider heeft daarbij de taak om de weg naar het doel en het bereiken daarvan te faciliteren. Daarbij is er eveneens sprake van een tussenrol aangaande het team en het management, waarbij er sprake is van het leggen van verbinding. Bijvoorbeeld door onder meer te communiceren naar het team en naar het management over de werkwijze en aanpak. Een van de taken is om het doel van het proces te koppelen aan een organisatiedoel. Met betrekking tot het team is er een belangrijke rol weggelegd om een veilige omgeving te creëren. Bijvoorbeeld door in de praktijk zonder een oordeel te vellen naar de inbreng van deelnemers te luisteren. Daarbij is het van belang om dat wat gezegd wordt helder en concreet samen te vatten. Zo is het ook de bedoeling om de leden van het team te motiveren en aan te zetten tot actie. Een procesbegeleider zorgt voor het vaststellen van het doel en doet dat in overleg met het management en het team. Daarbij wordt in een doelmatig programma voorzien en krijgen veranderdoelen vorm en inhoud. Ook behoort het bedenken van werkvormen en het maken van een draaiboek tot de werkzaamheden.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Procesbegeleider

Wat is het salaris en tarief van een Procesbegeleider? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Procesbegeleider in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Procesbegeleider

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Procesbegeleider bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl