Sondeermeester

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Sondeermeester?

Een sondeermeester houdt zich met verschillende werkzaamheden bezig die betrekking hebben op grondmechanica. Een van de werkzaamheden is bijvoorbeeld het verrichten van GPS metingen in het veld aan de hand van tekeningen. Deze meetgegevens zijn nodig om de draagkracht van grondslagen vast te stellen. Het bepalen van de draagkracht is belangrijk om te onderzoeken welke funderingsmethode het meest geschikt is om toe te passen. Een sondeermeester voert in dat kader dan ook meestal de eerste zichtbare bouwactiviteit uit voordat het mogelijk is de aannemer een bouwproject te laten uitvoeren. Een sondeermeester gaat naar de te onderzoeken locatie toe om de sondering uit te voeren. Indien er geen bereik is om van de GPS technologie gebruik te maken, vindt het uitzetten plaats met gebruikmaking van een meetlint. De hoogte inmeten gebeurt dan in dat geval met een waterpas of aan de hand van een laser. De sondeermeester kan daarbij gebruikmaken van aangeleverde tekeningen. Ter plekke op het sondeerpunt bepaalt de sondeermeester of de sondering daar kan plaatsvinden of een beetje moet worden verplaatst. Na de definitieve vaststelling van de sonderingsplek dient deze nauwkeurig te worden ingemeten. De sondering is gekoppeld aan het verwerken van meetgegevens. De betrokken adviseur heeft vervolgens de mogelijkheid om aan de hand van het grondonderzoek een advies over de funderingsmethode uit te brengen. De sondeermeester heeft als taak om op een snelle manier inzicht te verkrijgen in de opbouw van de bodem. Het is belangrijk om daarbij de draagkrachtige lagen voor de uitvoering van het bouwproject te bepalen. Een andere benaming voor sondeermeester is soms ook wel sondeerder.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Sondeermeester

Wat is het salaris en tarief van een Sondeermeester? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Sondeermeester in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Sondeermeester

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Sondeermeester bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl