Theoloog

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Theoloog?

Een theoloog is een godgeleerde onderzoeker en/of wetenschapper die zich gespecialiseerd heeft in theologie. Theologie staat voor godgeleerdheid en een theoloog is een persoon die de godsdienst bestudeert en zich met de Bijbel bezighoudt. Het beroep komt zowel voor op hbo-niveau als op universitair niveau. Een theoloog heeft de mogelijkheid om na het afronden van de studie in verschillende beroepen te werken. Het is dus niet zo dat een theoloog bijvoorbeeld alleen maar werkzaam is voor kerkelijke gemeenschappen. Een beroep als geestelijk verzorger is bijvoorbeeld uit te oefenen, net als het beroep van beleidsmedewerker of als journalist met specifieke kennis op het gebied van godsdienst. Uiteraard is het ook mogelijk om als theoloog te gaan werken als docent godsdienst op een middelbare school. Een theoloog heeft een uitgebreide historische kennis van het geloof en religieuze onderwerpen. Een theoloog houdt in tegenstelling tot de godsdienstwetenschap rekening er rekening dat bij het bestuderen van teksten mensen laten zien dat zij zich door God aangesproken voelen. Zowel God als de Bijbel vormen de basis voor een theoloog om vanuit het standpunt van het geloof onderzoek te verrichten. Een theoloog kan onderzoek doen naar verschillende disciplines binnen de godgeleerdheid. Bijvoorbeeld met de Bijbelwetenschap net als met de praktische of systematische theologie en met de kerkgeschiedenis. De keuze om theoloog te worden, komt vaak voort uit de wens om van het geloof het werk te maken. Bijvoorbeeld om vanuit het geloof mensen te helpen die grote vragen over het leven hebben of om anderen te coachen op het levenspad. Zo is het ook mogelijk dat een theoloog bijvoorbeeld gesprekken voert met mensen die op sterven liggen.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Theoloog

Wat is het salaris en tarief van een Theoloog? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Theoloog in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Theoloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Theoloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl