Akkerbouwer

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Akkerbouwer?

Akkerbouwer is een algemene benaming voor vaklieden die werkzaam zijn binnen de akkerbouw, wat betrekking kan hebben op verschillende soorten van akkerbouw. De belangrijkste akkergewassen in Nederland zijn aardappelen, suikerbieten en diverse graansoorten, zoals mais en tarwe. Een akkerbouwer is een agrariër die land bewerkt ten behoeve van akkerbouwgewassen met als doel deze gewassen te verkopen. Als een akkerbouwer alleen aan akkerbouw doet kan de akkerbouwer niet gezien worden als een landbouwer, omdat landbouw juist betrekking heeft op diverse soorten vee die gebruik maken van het land. Een akkerbouwer gebruikt land dan ook alleen voor gewassen en niet voor vee. Er bestaat dus een verschil tussen akkerbouw en landbouw, omdat binnen landbouw vee gebruikt wordt. Een akkerbouwer en een veehouder zijn beide agrariër, die verschillende werkzaamheden uitvoeren. Als een akkerbouwer ook een veehouder is spreekt men ook wel van de algemene benaming boer. Een boer kan ook gezien worden als akkerbouwer en/of veehouder. Akkerbouw is dan ook een vorm van landbouw waarbij de nadruk zal liggen op planten en gewassen voor menselijk gebruik. Akkerbouw heeft over het algemeen betrekking op grote landbouwactiviteiten waarbij de akkerbouwer gebruik maakt van veel verschillende machines en tractoren om de akkers te kunnen bewerken. Het handmatig bewerken van akkers, zoals dit vroeger veel gedaan werd, kan tegenwoordig in de meeste gevallen niet meer uit. Dit kan tegenwoordig wel anders zijn als we spreken van biologische akkerbouw. In dat geval kan er in sommige gevallen geen gebruik gemaakt worden van machines. Omdat biologische akkerbouw in de meeste gevallen veel arbeidsintensiever is kan er sprake zijn van kleinere akkers. Binnen de biologische akkerbouw mag er geen gebruik gemaakt worden van chemische bestrijdingsmiddelen, kunstmest en genetisch gemodificeerde organismen.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Akkerbouwer

Wat is het salaris en tarief van een Akkerbouwer? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Akkerbouwer in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl