Akkerbouwer

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Akkerbouwer?

Een akkerbouwer is werkzaam binnen de akkerbouw, wat betrekking kan hebben op verschillende soorten van akkerbouw. De belangrijkste akkergewassen in Nederland zijn aardappelen, suikerbieten en diverse graansoorten zoals mais en tarwe. Een akkerbouwer is een agrariër die land bewerkt ten behoeve van akkerbouwgewassen met als doel deze gewassen te verkopen. Als een akkerbouwer alleen aan akkerbouw doet kan een akkerbouwer niet gezien worden als een landbouwer, omdat landbouw juist weer betrekking heeft op diverse soorten vee die gebruik maken van het land. Een akkerbouwer gebruikt land dan ook alleen voor gewassen en niet voor vee. Er bestaat dus een verschil tussen akkerbouw en landbouw, omdat binnen landbouw ook vee gebruikt zal worden. Een akkerbouwer en een veehouder zijn beide agrariër, die verschillende werkzaamheden kunnen uitvoeren. Als een akkerbouwer ook een veehouder is spreekt men ook wel weer van de algemene term boer. Maar een boer kan ook weer een akkerbouwer of veehouder zijn.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Akkerbouwer

Wat is het salaris en tarief van een Akkerbouwer? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Akkerbouwer in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl