Veehouder

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Veehouder?

Een veehouder is over het algemeen een ondernemer die vee houdt ten behoeve van melk, vlees of eieren. Veeteelt is een verzamelnaam van vee, dat onder te verdelen is in diverse soorten vee, zoals pluimvee, rundvee en varkensvee. Ook geiten, schapen, kalkoenen, parelhoenen, ganzen en eenden worden gezien als vee. Binnen veehouderijen bestaat er een verschil tussen grondgebonden veehouderijen en niet grondgebonden veehouderijen. Grondgebonden veehouderijen zijn bijvoorbeeld de klassieke boerderijen met melkvee. Niet grondgebonden veehouderijen zijn bijvoorbeeld pluimveehouderijen en varkenshouderijen. Niet grondgebonden veehouderijen behoren toe tot de intensieve veehouderijen. De belangrijkste veesoorten zijn rund, varkens, kippen, schapen en geiten. Een veehouder kan verschillende soorten vee houden afhankelijk van de soort boer en het soort bedrijf. Vanzelfsprekend bestaan er verschillende soorten boeren en bestaan er verschillende soorten niet grondgebonden veehouderijen. Een veehouder hoeft dan ook geen klassieke boer te zijn met een grote boerderij. Een veehouder kan niet zomaar aangemerkt worden als landbouwer, omdat een veehouder geen gebruik hoeft te maken van landbouw. In dat geval spreekt men dus van de intensieve veehouderijen, zoals de varkenshouderij en pluimveehouderijen. Alle veehouders hebben wel gemeen dat ze vee houden om economische redenen. Van alle vormen van veehouderij zijn de intensieve veehouderijen in veel gevallen aan te merken als de grootste veehouderijen. Een ander woorden voor intensieve veehouderijen kan soms ook wel zijn veefabriek, om aan te geven dat het om grote veehouderijen gaat. Zoals eerder omschreven moet het beroep veehouder vrij algemeen gezien worden, omdat veehouders op verschillende manieren binnen de agrarische sector werkzaam kunnen zijn.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Veehouder

Wat is het salaris en tarief van een Veehouder? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Veehouder in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Veehouder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Veehouder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl