Team Mijnzzp

Nieuwbouw

De huizenmarkt in Nederland is een moeilijke markt. Wanneer u koopt dan kunt u uw hypotheekrente aftrekken en wanneer u huurt dan heeft u ook bepaalde voordelen zoals huurtoeslag, geen onroerende zaak belasting en geen onderhoud. Nu gaan er steeds meers stemmen op om de hypotheek rente af te schaffen voor kopers. Wanneer dit gebeurt dan willen andere belanghebbende de huurbescherming ook afschaffen. Zo komen we er samen nooit uit.

Het systeem in Nederland is gewoon compleet scheef gegroeid in de loop van de tijd. Hoe kan het dat iemand nog kan huren voor drie of vier honderd euro per maand in een huis met een marktwaarde van € 200.000,- of meer. Dit zal de huurder niet erg vinden maar het geeft wel aan hoe scheef alles in elkaar zit.

De grote woningstichtingen in Nederland lossen dit op door massaal oude wijken te slopen en de huurder die eerst 300 euro betaalde in het nieuwbouw huis 600 euro of soms meer aan huur te laten betalen. In veel gevallen betekent dit voor de huurder dat hij moet vertrekken naar een andere oude goedkope wijk. Zo krijgen we in Nederland wijken waar alleen nog maar mensen wonen die geen andere keus hebben en dit betekent vaak niet veel goeds voor die wijken. En wanneer ze die wijk weer slopen, waar moet zo'n persoon dan weer heen.

Een woningstichting is zeker 10 tot 15 jaar bezig voor ze een wijk kunnen slopen. Ze slopen dan bijvoorbeeld 150 huizen en er komen er 120 voor terug. Ze zijn dan 10 tot 15 jaar bezig om 30 huizen minder terug te bouwen. De functie van een woningstichting is allang niet meer het belang van huurders. Het zijn inmiddels gewoon normale bedrijven geworden die winst moeten maken.

Bedenk wel dat een woningstichting met gemeenschapsgeld van ons allemaal onderneemt. Dat dit fout kan gaan daarvan is de SS Rotterdam een mooi voorbeeld van, dit is toch echt wel vreselijk uit de hand gelopen.

Nu de markt door de crisis tijdelijk tot stilstand is gekomen hoor je ook weer de gekste verhalen over de Nederlandse woningmarkt de ronde doen. Nu is er in één keer geen vraag meer naar woningen. Het moet niet gekker worden.

Nog even en dan roepen ze dat we massaal moeten gaan slopen omdat er te veel huizen zijn in Nederland. Hoor je al 60 jaar lang dat er te weinig woningen zijn, nu hebben wij een crises en dan stoppen de bouwers en productontwikkelaars ineens met bouwen. Dit heeft niks met te veel of te weinig woning te maken maar meer met het niet kunnen financieren van projecten en de angst van de mensen.

Als over 2 jaar de markt weer gaat lopen zal je meteen mensen horen roepen dat er nu echt te weinig woning zijn omdat we door de crises 2 jaar lang veel te weinig hebben gebouwd in Nederland wat de prijzen weer fors zal laten stijgen.

Het grote probleem in de huizenmarkt is dat iedereen het nodig heeft dat de huizen en de grond waar ze op staan duurder worden. De gemeente verdient geld aan de verkoop van de grond en aan de belastinginkomsten. Ook de aanvraag van een vergunning levert een gemeente veel geld op.

Nu is het voor iedereen die een woning bezit natuurlijk goed wanneer hun bezit meer waard wordt. Maar voor de starters op de woningmarkt is dit wel een ramp. De woningmarkt in Nederland zit dan ook kunstmatig op slot. Het bouwen van nieuwe woningen in Nederland is zo moeilijk gemaakt en duur dat er maar langzaam meer woningen bij komen. Op andere plekken slopen ze huizen en bouwen er minder voor terug.

Mijnzzp.nl