Team Mijnzzp

Werkplaats

In het derde kwartaalrapport van de ZZP Barometer, gehouden onder 1.295 zzp'ers die actief zijn in Nederland, staat het thema `Werknemer vs. Ondernemer' centraal. De onduidelijkheid over het fenomeen zzp'er is hier de aanleiding voor geweest. Uit het onderzoek zijn interessante feiten gedestilleerd met betrekking tot opinie, visie en ontwikkeling van de zzp'er en de zzp-markt, op basis van zowel monitor- als thematische vragen. Hieruit blijkt dat de zzp'er een echte ondernemer is en dat hij niet behandeld wil worden als werknemer.

Zzp'er is echte ondernemer

Het onderzoek toont aan dat de zzp'er een ware ondernemer is, gedreven door passie en creativiteit. De zzp'ers beschikken over een visie, stellen doelen en ontwikkelen een strategie. Meer dan 61% van de respondenten besteedt zaken die niet behoren tot de kernactiviteiten uit aan specialisten, zodat zij zichzelf kunnen richten op de core business. Zzp'ers zijn bereid risico's te nemen als kansen worden gesignaleerd, onzekerheden worden daarbij voor lief genomen. Het derde kwartaalonderzoek verwerpt het beeld dat de zzp'er noodgedwongen is gaan ondernemen.

Meer vertrouwen

Het vertrouwen in zowel de Nederlandse economie als in de eigen onderneming is toegenomen. Dit vertouwen is niet alleen toegenomen, er is zelfs optimisme te bespeuren onder de panelleden. De zzp'er zal als eerste een wijzigende economische situatie opmerken. Hierdoor dienen zij als graadmeter voor de ontwikkeling van de economie.

Enkele opvallende onderzoeksresultaten:

* 50% oefent een totaal ander beroep uit dan zij in loondienst deden
* De zzp'er kiest er bewust voor om zonder personeel te ondernemen
* Meer dan 80% van het panel is vijf jaar - of langer - in loondienst geweest
* Het gemiddelde winstresultaat is toegenomen ten opzichte van het vorige kwartaal

Helaas is er ook een negatieve, enigszins zorgelijke, ontwikkeling te bespeuren. Deze ontwikkeling heeft betrekking op het tarief. Wanneer de tarieven worden vergeleken met het voorgaande kwartaal is er - net als in het vorige kwartaalonderzoek - een daling war te nemen. Het verschil dat is gemeten tussen het gerealiseerde tarief en het tarief dat redelijk wordt bevonden is ook verder toegenomen. Dit kwartaal bedroeg het verschil 12,95%, het verschil tijdens de meting in het tweede kwartaal bedroeg 7,15%. Ondanks deze negatieve ontwikkelingen op het gebied van tarieven verwachten de zzp'ers dat de tarieven zullen stijgen naar het redelijk bevonden niveau.

Het volledige onderzoeksrapport is terug te lezen zijn op www.zzpbarometer.nl

De ZZP Barometer is een initiatief van VictorMundi.com, onebizz, PZO, MarktEffect en ZZPnodig.nl. Het landelijk zzp-onderzoek, dat begin 2010 van start is gegaan, verzamelt ieder kwartaal belangrijke informatie voor beleidsmakers en verschaft deelnemende zzp'ers interessante informatie over waar zij staan ten opzichte van andere zelfstandig ondernemers. Het panel van de ZZP Barometer bestaat inmiddels uit 1.295 zelfstandigen die samen 15 verschillende branches vertegenwoordigen. Het aantal panelleden is opnieuw gegroeid ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Mijnzzp.nl