Team Mijnzzp

Ziekenhuis

Zorgondernemers en ZZP-ers worden massaal en structureel afgewezen door de zorgkantoren voor het leveren van AWBZ zorg. Als gevolg van de PGB maatregel van het kabinet dreigen daarom ruim 25.000 banen in het midden- en kleinbedrijf verloren te gaan. Dit stelt voorzitter Mark van Barschot van de Branchevereniging Kleinschalige Zorg (BVKZ) na bestudering van de cijfers van het Centraal Planbureau en een rondgang onder ondernemers.

Wij hebben vandaag met verbazing het bericht in De Telegraaf gelezen over de kritiek vanuit het ministerie van Economische Zaken op de CPB berekeningen over het PGB. Het ministerie zou er verstandiger aan doen om zich druk te maken over de economische ramp die ondernemend Nederland te wachten staat als gevolg van de PGB ingreep. Ondernemers worden door de maatregel ernstig gedupeerd, terwijl juist zij met hun goedkopere dienstverlening een bijdrage leveren aan de beheersing van de kostenstijging in de zorg.

Volgens berekeningen van het CPB verdwijnen er als gevolg van de PGB ingreep 18.000 arbeidsjaren professionele zorg aan PGB houders. Rekeninghoudend met de deeltijdfactor gaat het over ruim 25.000 arbeidsplaatsen bij particuliere zorgondernemingen in het MKB en ZZP-ondernemers. De zorg die deze bedrijven leveren is goedkoper dan het alternatief in Zorg in Natura bij grote zorginstellingen.

Het kabinet heeft steeds gesteld dat deze zorgondernemers en ZZP-ers toegang zullen krijgen tot de Zorg in Natura en contracten met zorgkantoren kunnen gaan afsluiten. De praktijk blijkt echter weerbarstig te zijn. Uit een rondgang onder de leden van de BVKZ blijkt dat zij, op een enkele uitzondering na, niet worden gecontracteerd door de zorgkantoren. Van Barschot: ”ZZP-ondernemers zijn bij voorbaat kansloos voor contractering door de zorgkantoren, terwijl ook de MKB-bedrijven massaal worden uitgesloten van contractering. De zorgkantoren hebben in het verleden al gewaarschuwd dat ze niet in staat zouden zijn om deze bedrijven te contracteren. Nu lijken zij dan ook vooral te zoeken naar redenen om bedrijven niet te hoeven contracteren. Die redenen zijn soms erg pietluttig. Zoals het ontbreken van een plan van aanpak voor het oprichten van een cliëntenraad, of het aanleveren van een jaarplan in als tekst in plaats van in tabelvorm”.

Van de contractering van ondernemers in de AWBZ komt weinig tot niets terecht. Dit heeft er bij een aantal ondernemers al toe geleid dat zij besloten hebben te stoppen met hun bedrijf. Als er niets gebeurt zullen vele bedrijfssluitingen en faillissementen volgen. Dat is niet alleen een klap voor de betrokken ondernemers en hun medewerkers. Het is ook verschrikkelijk voor de tienduizenden cliënten en patiënten die hun zorg bij deze ondernemers naar tevredenheid inkopen.

Economische ramp

De kabinetsmaatregelen dreigen in de praktijk uit te draaien op economische rampspoed voor de sector en een zware dreun voor de economie.  “Het verlies van 25.000 banen in de private sector en het verdwijnen van zoveel goede ondernemingen waar ondernemers hun geld en energie hebben geïnvesteerd, is een vorm van kapitaalsvernietiging die we in deze economisch zware tijden niet kunnen gebruiken. Daar zou Economische Zaken haar aandacht juist op moeten richten. Wij hebben als sector jarenlang bewezen meer zorg te leveren voor elke euro die bij ons wordt besteed. Wie in de toekomst de zorgkosten in dit land wil beheersen zou juist dankbaar gebruik moeten maken van de vele ondernemers die dagelijks laten zien dat dezelfde zorg goedkoper kan dan in de instellingswereld gebruikelijk is. De Branchevereniging Kleinschalige Zorg roept de Minister van Economische Zaken vandaag per brief op om zich meer in te spannen om deze economische bedrijvigheid in het MKB, de motor van de innovatie, ook in de langdurige zorg, een solide toekomst te geven.”, aldus de BVKZ voorzitter.

www.bvkz.nl

Mijnzzp.nl