Team Mijnzzp

Kluisjes

Uitsluitend erkende bedrijven met aangewezen vakbekwaam personeel mogen elektrotechnische installaties aanleggen en onderhouden. Momenteel wordt er ook gekeken of zo’n aanwijsbeleid voor gastechnische installaties nodig is. Maar hoe weet u zeker of u als werkgever aan alle wettelijke verplichtingen voldoet? En of uw aanwijsbeleid volgens de normen is geborgd? Dit stappenplan kan helpen.

Binnen de Arbo-wetgeving zijn richtlijnen opgesteld voor veilig werken. Als ondernemer bent u verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving voor uw werknemers. Dit betekent dat u onder meer moet investeren in algemene en persoonlijke beschermingsmiddelen én uw werknemers moet instrueren over de gevaren die hun werkzaamheden met zich meebrengen.

Vakbekwaamheden vastleggen
Om te voorkomen dat werknemers fouten maken door onwetendheid en zo zichzelf of derden in gevaar brengen, moet u de reikwijdte van hun werkzaamheden en onder meer hun bekwaamheden (diploma’s en instructies) vastleggen. Dit borgt u allemaal in uw aanwijsbeleid. Als ondernemer dient u ervoor te zorgen dat de aanwijzing van uw werknemers bij het juiste werk- en kennisniveau past.

Welke aanwijsniveaus zijn er?
Het aanwijsbeleid is er al enige tijd voor bedrijven in de elektrotechniek. Voor gastechnische installaties wordt momenteel gekeken of ook een verplicht aanwijsbeleid nodig is. De aanwijzing is voor werknemers die werkzaamheden uitvoeren aan, met of nabij installaties.

De verschillende aanwijsniveaus voor de elektrotechniek zijn:

  • voldoend onderricht persoon
  • vakbekwaam persoon
  • werkverantwoordelijke
  • installatieverantwoordelijke

Geen aanwijzing, formeel geen toestemming
In de normen NEN-EN 50110-1 en NEN 3140 is bepaald dat personen die belast zijn met bepaalde verantwoordelijkheden, soms ook moeten voldoen aan bepaalde opleidingen. Wanneer uw werknemers dus geen formele en schriftelijke benoeming hebben, mogen zij formeel geen handelingen verrichten aan installaties. Als werkgever is dit uw verantwoordelijkheid. Het maakt hierbij niet uit welke andere opleidingen iemand gevolgd heeft of wat zijn functie is. Zonder officiële bevoegdheid voldoet u niet aan de eisen van het Arbobesluit.

Alleen een benoeming is niet voldoende
Met een benoeming alleen bent u er niet. Zodra de aanwijzing van werknemers geregeld is, moet u hen (periodiek) laten instrueren (professionele nascholing). Over de risico’s, de veiligheidseisen, -regels en bedrijfsvoorschriften. Zo blijven uw werknemers zich bewust van de risico’s van hun werk en maken ze minder ongelukken.

Aanwijsbeleid stap voor stap regelen
Hieronder vindt u een stappenplan voor het regelen van de aanwijzing in uw bedrijf.

Stap 1
Een analyse van de werkzaamheden binnen uw bedrijf. Bij deze stap bepaalt u de reikwijdte van de werkzaamheden binnen uw bedrijf. U betrekt hierin zowel personen, werkzaamheden, veiligheidsmaatregelen als installaties. Een consultant kan u goed helpen bij deze stap. Deze kan de werkzaamheden observeren en verschillende werknemers interviewen.

Stap 2
Het ontwikkelen van bruikbare werkinstructies die passen binnen alle takken van uw bedrijf. Bekijk welke werknemer op welk niveau kan worden aangewezen en welke werkinstructies daarbij passen. Wanneer u dit door een vakspecialist laat doen, is het grote voordeel dat uw werknemers zonder belemmeringen hun werk kunnen blijven doen. Ook doet het geen afbreuk aan de juridische verantwoordelijkheden van u als ondernemer.

Stap 3
Het kennisniveau van de werknemers bepalen. In deze stap toetst u of uw medewerkers het gewenste niveau van hun vakkennis hebben. Heeft een medewerker geen aantoonbare diploma’s? U kunt het kennisniveau ook meten en waarderen via een ervaringsassessment. Zo kunt u alsnog een borging voor het niveau bewerkstelligen.

Stap 4
Werknemers aanwijzen, de veiligheid borgen en wettelijke verplichtingen van u als werkgever vaststellen. Denk hierbij aan periodieke scholing van uw werknemers. Hierna moet u uw mensen officieel via een aanwijsbrief aanwijzen. Het is belangrijk dat alle werknemers deze schriftelijke benoeming met hun type benoeming en bijbehorende verantwoordelijkheden ondertekenen en dat het beleid gedekt is binnen uw organisatie.

Regel direct uw aanwijsbeleid
Wilt u zeker weten dat u aan alle wettelijke verplichtingen voldoet en dat uw aanwijsbeleid tijdig en goed is geregeld? Maak dan een afspraak met een vakspecialist van Kenteq. Zij zetten samen met u een compleet, op uw bedrijf toegespitst, aanwijsbeleid op. Zo kunt u bovendien de permanent educatie en vakbekwaamheid uw medewerkers borgen. Alles wordt stap voor stap voor u geregeld. Kenteq is expert in het ontwikkelen van vakbekwame professionals in de techniek. Meer over Kenteq vindt u op: www.kenteq.nl

Mijnzzp.nl