Team Mijnzzp

USB bitcoins

Nederland wil landen, bedrijven, denktanks en internetdeskundigen bijeenbrengen om cyberaanvallen met een politiek of militair doel beter te kunnen voorkomen. 'Cyberaanvallen zijn dé bedreiging van de toekomst. Zowel voor landen, burgers, bedrijven en infrastructurele netwerken. De wereld is hierin veel te passief,' aldus minister Koenders van Buitenlandse Zaken.

Hij wil daarom een wereldwijde commissie in het leven roepen die met ideeën moet komen voor internationale afspraken om het internet vreedzaam en veilig te houden en de digitale betrekkingen tussen landen te versterken. Koenders lanceerde dit plan vrijdag tijdens een internationale veiligheidsconferentie in München. Het wordt de komende maanden verder uitgewerkt.

‘Het internet is niet van landen of van bedrijven. We hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om ons te beschermen tegen misbruik en om het internet vrij, open en veilig te maken en te houden voor toekomstige generaties’, zei Koenders in een toespraak tijdens de conferentie.

Het aantal cyberoperaties gericht op burgerdoelen neemt toe. Steeds meer landen nemen maatregelen om zich hiertegen te wapenen. Koenders benadrukte dat het noodzakelijk is het internationaal eens te worden over wat wel en niet mag op het gebied van cyber. Nederland wil die discussie graag versnellen en is kandidaat om in de Verenigde Naties mee te doen aan onderhandelingen over regelgeving.

Om de internationale discussie te verbreden en met oplossingen voor cyberrisico’s te komen, neemt Koenders het initiatief voor de Global Commission on the Stability of Cyberspace. Die moet niet alleen bestaan uit vertegenwoordigers van staten, maar ook uit juristen, bedrijven, internetspecialisten, onderzoekers en andere belangengroepen uit alle delen van de wereld.

‘De commissie moet innovatief zijn en open discussies voeren gebaseerd op degelijk internationaal onderzoek’, aldus Koenders. Nederland is een van de koplopers op het gebied van cyber. Vorig voorjaar was er in Den Haag een grote internationale conferentie waar op initiatief van Nederland het belang van een vrij, open en veilig internet voor iedereen centraal stond. Dit doel vraagt om permanente, internationale gezamenlijke inzet. Het oprichten van de commissie is daarbij een belangrijke volgende stap.

Mijnzzp.nl