Team Mijnzzp

Snelweg

Het vertrouwen van de zzp'er in de Nederlandse economie en in de eigen onderneming is gedaald. 56% van de zzp'ers werkt incidenteel of structureel samen en ziet samenwerking als het juiste antwoord op de crisis: 63,5% geeft aan hierdoor meer en grotere opdrachten binnen te halen. ZZP Barometer is de onderzoeksmonitor over en voor zzp'ers, freelancers en zelfstandig ondernemers. Maandag wordt het tweede kwartaalrapport gepubliceerd. Dit kwartaal stond het thema `Samenwerken met collega-ondernemers' centraal.

Het onderzoek is afgenomen onder het ZZP Panel, dat uit 1.231 zelfstandigen uit 15 verschillende branches bestaat. Gebleken is dat de tarieven van de zzp'er nog steeds onder druk staan, hetgeen af te lezen valt aan het verschil tussen het verwachte uurtarief en het gefactureerde uurtarief. De gemiddelde omzet per zzp'er is nagenoeg gelijk gebleven, echter is de winst gemiddeld met 17,6% gedaald en is het aandeel potentiële bedrijfsbeëindigingen gestegen van 2,7% naar 4,1%. Daartegenover staat dat 74,0% van de zzp'ers een financiële reserve heeft opgebouwd, waarbij 58,2% aangeeft dat hij hierschoonhmee een periode van 6 maanden of langer zou kunnen overbruggen.

Samenwerking juiste antwoord in crisistijd

Een meerderheid aan zzp'ers (56%) geeft aan incidenteel of structureel samen te werken met collega-ondernemers. De zzp'er zoekt doelgericht naar collega-ondernemers om mee samen te werken en opereert daardoor niet vaak alleen. Samenwerken is een absolute trend onder zzp'ers in Nederland. Bijna tweederde de structurele samenwerkers geeft aan hierdoor in staat te zijn grotere opdrachten binnen te halen. De meerderheid van alle panelleden is het er over eens dat samenwerking onder andere bijdraagt aan persoonlijke ontwikkeling en het eenvoudiger verkrijgen van multidisciplinaire en/of grotere opdrachten. Van de deelnemers die aangaven niet samen te hebben gewerkt gaf 47% aan hier wel positief tegenover te staan.

Tenslotte zijn de verschillen tussen diverse groepen zzp'ers opvallend:

- Startende zzp'ers werken het minst samen;
- Vrouwen werken vaker (63,7%) samen dan mannen (51,4%);
- Zzp'ers jonger dan 30 jaar werken meer structureel samen dan overige zzp'ers;
- Structurele samenwerkingsverbanden komen het vaakst voor bij zzp'ers die een universitaire scholing hebben genoten.

De ZZP Barometer is een initiatief van VictorMundi.com, onebizz, PZO, MarktEffect en ZZPnodig.nl. Een vooruitblik op de eerste resultaten is gepresenteerd door Tom van 't Hek, dagvoorzitter tijdens de Onebizznessday op vrijdag 11 juni te Bussum. Het volledige onderzoeksrapport en een videopresentatie is terug te zien op www.zzpbarometer.nl.

Mijnzzp.nl