Team Mijnzzp

Winkelstraat

Minister van Sociale Zaken Henk Kamp heeft in een bericht aan de Tweede Kamer medegedeeld dat er door het UWV 1,5 miljoen teruggestort wordt aan ZZP'ers die als fraudeurs bestempeld werden. Het merendeel van de ZZP'ers verkeert nog steeds in onzekerheid. ZZP Nederland, belangenbehartiger bijna 14.000 aangesloten zelfstandigen, is hier niet tevreden mee en wil dat overheid en UWV afrekenen op inkomen in plaats van op uren.

1,5 miljoen lijkt een mooi bericht, maar daarmee is het probleem nog lang niet opgelost. In totaal hebben 1757 zelfstandigen bezwaar gemaakt tegen de terugvordering van het UWV. Tot nu toe zijn slechts 616 dossiers onderzocht, waarbij 333 werden afgewezen. Ondertussen verkeren nog 1141 ZZP'ers in onzekerheid waarbij een bedrag van bijna 6 miljoen Euro is gemoeid.

Overheid dient hand in eigen boezem te steken

Volgens Johan Marrink van ZZP Nederland wordt het tijd dat overheid en het UWV eens de hand in eigen boezem steken en toegeven dat de voorlichting voor starters onzorgvuldig was. Marrink: `de regeling werd voorgesteld als een vriendelijke manier om mensen de kans te geven een eigen bedrijf te starten. Daarbij zijn de regels van het spel zeer onduidelijk weergegeven. Zie het maar als de polisvoorwaarden van een verzekering. Kleine lettertjes die weggewimpeld zijn als onbelangrijk.

Het UWV kan toch gewoon eens toegeven dat men de situatie niet heeft doorzien en dat een terugbetaling op uren die niet leiden tot winst ook niet van een uitkering kunnen worden afgetrokken?'

De regeling die het UWV destijds sterk promootte kwam er op neer dat men voor ieder uur dat men besteedde aan het bedrijf terug moest betalen. Ongeacht of dit nu productieve uren waren waarmee geld verdiend werd of niet productieve uren zoals administratie en andere zaken. Dit is nooit duidelijk gecommuniceerd door de medewerkers van het UWV: "Indirecte uren hoef je bij ons (UWV) niet op te geven, maar wel in de aanvraag voor de startersaftrek", zo weten zzp'ers zich te herinneren.

Dit is ZZP Nederland een doorn in het oog. Marrink: Laat het UWV deze mensen afrekenen op datgene ze verdiend hebben met hun eigen bedrijf en blijf niet halsstarrig vasthouden aan je eigen fouten. Wees eens een organisatie die bestaat in dienst van de mensen in plaats van mensen af te straffen omdat ze liever willen werken voor hun geld dan een uitkering ontvangen.

Mijnzzp.nl