Team Mijnzzp

Vakantiehuis

De BNA doet een dringend beroep op aanbestedende diensten in Nederland om eenmaal aanbestede projecten niet stop te zetten. De BNA doet deze oproep na vele signalen uit de architectenbranche over de dramatische gevolgen van stopgezette projecten voor deelnemende architectenbureaus. In de afgelopen maanden werden onder meer de beeldbepalende opdrachten stadskantoor Roosendaal, stadhuis Almelo, het gemeentehuis Westland en het M-gebouw in Den Haag, na afloop van vaak lange en complexe aanbestedingsprocedures stopgezet. De gevolgen voor de bureaus die de opdracht hebben `gewonnen' zijn aanzienlijk. Daarom doet de BNA de oproep aan aanbestedende diensten: stop geen aanbestede projecten, anders worden onnodig veel kosten gemaakt door deelnemers, maar ook door de aanbestedende dienst zelf.

Architectenbureaus maken een serieuze afweging om wel of niet aan een aanbesteding mee te doen. Vanwege vaak forse investeringen die het bureau moet doen, is het niet mogelijk aan alle aanbestedingen deel te nemen. Men moet selectief zijn vanwege kosten en energie. De keuze die een bureau op basis van het profiel van de aanbesteding en aansluiting op de portefeuille van het bureau voor een bepaalde aanbesteding maakt, houdt in dat het bureau andere potentiële opdrachten laat lopen.

Nog erger wordt het bij stopzetten in vergevorderd stadium van de procedure, of na bekendmaking van de winnaar van de procedure. Zeker de procedures rond de gemeente- en stadhuizen zijn vaak lang en er wordt van de deelnemers veel gevraagd. Ondanks een soms geringe tegemoetkoming in kosten, wordt er door de deelnemers een forse voorinvestering op de opdracht gedaan. Ook voor de bedrijfsvoering van het bureau heeft het gevolgen: een groot project betekent een aantal jaren werk voor een team architecten - dit moet ver van te voren worden ingepland.
Bij winst van een aanbestedingstraject is er vaak veel publiciteit, bij het wegvallen of stopzetten niet. Potentiële opdrachtgevers kunnen concluderen dat het bureau geen of minder ruimte heeft voor andere opgaven. Ook kan er een negatieve beeldvorming ontstaan bij publiek en mogelijke opdrachtgevers: het project zal wel weer veel te duur zijn.

In deze tijd dat de architectenbranche zucht onder de gevolgen van de economische crisis is het uiterst belangrijk dat de bouwproductie zoveel mogelijk wordt gestimuleerd. Het stopzetten van grote beeldbepalende projecten werkt dan contraproductief. De BNA stuurt een brandbrief naar de VNG, verenigde schoolbesturen, en stelt het onderwerp aan de orde in zijn contacten met opdrachtgevers.

Mijnzzp.nl