Team Mijnzzp

Beursgebouw

Sistermans Inspired Systems (S.I.S.) in Rotterdam heeft een methode ontwikkeld voor het terugdringen van faalkosten die direct resultaat oplevert. De methode gaat uit van permanent meten van alle klant- en organisatieschakels in het productieproces op basis van dialoog met alle uitvoerende en meningvormende partijen. In nog geen jaar tijd blijken verbeterpercentages van soms zelfs 90 procent haalbaar.

Een installateur die sinds februari 2010 permanent meten toepast op zijn installatiewerkzaamheden meldt een aanzienlijke reductie van faalkosten als resultaat. Bovendien heeft de analytische benadering van de verschillende onderdelen van het werkproces door S.I.S. een verkorting van levertijden en een betere afstemming van de planning tot gevolg gehad.

Faalkosten zijn niet uniek aan de bouwsector. Deze sector is echter een van de weinige die er frequent onderzoek naar doet, aldus Hubert Sistermans van S.I.S. "Denk eens aan terugroepacties in de automobielindustrie en het uit de schappen halen van levensmiddelen; dit zijn allemaal voorbeelden van faalkosten." In de bouwsector maken faalkosten 11% van de bouwomzet uit, volgens recent onderzoek van USP Marketing Consultancy. Dit onderzoek noemt gebrekkige gegevensuitwisseling tussen de betrokken partijen en geringe aandacht voor de uitvoerbaarheid van een project als voornaamste oorzaken van faalkosten.

Sistermans: "Door het verkorten van time-to-market staat de uitvoerende organisatie onder druk. Vaak gaat dit gepaard met een te hoge stress op de organisatielogistiek, met faalkosten tot gevolg. Deze kosten zijn onvoorzien en veroorzaken spanningen in de kwaliteit van de geleverde prestatie, en daardoor in de klantrelatie. Permanent meten legt een lat langs alle klant- en organisatieschakels, teneinde op korte termijn een bestendige, praktische verbetering van organisatie en prestatie te bewerkstelligen. Permanent meten houdt de effectiviteit van het hele organisatieproces tegen het licht. De meting geschiedt op basis van dialoog, en hanteert als dusdanig de kortste lijnen tussen alle betrokken partijen."

Mijnzzp.nl