Team Mijnzzp

Werk prive balans

Ondernemersplatform Boostz en verzekeringsplatform Yezzer hebben gezamenlijk onderzoek gedaan onder 401 zzp'ers en mkb'ers naar hun fysieke en mentale fitheid. Uit het onderzoek blijkt dat ondernemers vooral behoefte hebben aan een goede werk-privé balans, sporten en slaap. Humor, passie en voeding zijn voor hen de minst belangrijke thema's.

De 401 deelnemers aan het onderzoek werden gevraagd welke drie thema's zij het belangrijkst vinden om aan te werken en welke drie thema's zij het minst belangrijk vinden. Werk-privé balans werd door 21,3% van de respondenten als belangrijkste onderwerp genoemd. Bij mkb'ers lag dit percentage zelfs hoger: 24,8% vond dit het belangrijkste thema, tegenover 20,3% van de zzp'ers. Sporten en slaap waren ook belangrijke thema's voor ondernemers, terwijl humor, passie en voeding de minst belangrijke thema's waren.

Ondernemer vindt zichzelf niet erg sportief maar ervaart wel veel passie

Daarnaast werd de deelnemers gevraagd om op een schaal van 0 tot 10 aan te geven hoe zij vinden dat ze zelf momenteel op de verschillende thema's scoren. Gemiddeld gaven de ondernemers zichzelf een 7,5 voor humor, een 7,8 voor passie en een 7,0 voor werk-privé balans. Voor sportiviteit scoorden zij gemiddeld een 6,6 en voor slaap, voeding en geluk een 7,3 tot 7,7.

"Als ondernemers weten we uit ervaring hoe belangrijk het is om zowel fysiek als mentaal fit te blijven om ons werk goed te kunnen doen en onze doelen te bereiken. Met dit onderzoek wilden we nog beter inzicht krijgen in de behoeften van zzp'ers en mkb'ers op het gebied van fysieke en mentale fitheid, zodat we hen kunnen ondersteunen bij het behalen van hun doelen."

Mkb'er geeft zichzelf een lagere score voor werk-privé balans maar een hogere score voor sportiviteit dan ZZP’er

Opvallend was dat de mkb'ers zichzelf een lagere score gaven voor hun werk-privé balans dan de zzp'ers (6,6 tegenover 7,2), maar zichzelf wel sportiever vonden (6,8 tegenover 6,5). De verschillen in scores tussen de zzp'er en de mkb'er voor de overige thema’s waren minder groot.

Onderzoek gebruikt voor ontwikkelen online test om werk-privé balans te meten

Met het onderzoek naar fysieke en mentale fitheid willen Boostz en Yezzer ondernemers ondersteunen bij hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Na het bestuderen van de resultaten van het onderzoek, realiseerden de onderzoekers het belang voor ondernemers om hun eigen werk-privé balans te kunnen monitoren. Daarvoor ontwikkelden de onderzoekers een eenvoudige werk-privé balans test waarmee ondernemers zelf hun balans kunnen testen en, indien nodig, actie kunnen ondernemen. Op deze manier hopen de twee platformen ondernemers te helpen hun werk-privé balans langdurig gezond te houden.

Mijnzzp.nl