Team Mijnzzp

Minister Kamp van Economische Zaken heeft het eerste fieldlab gelanceerd dat van start gaat  in het programma Smart Industry. Een fieldlab is een proeftuin van bedrijven en kennisinstellingen die samenwerken aan slimme productietechnieken, door nieuwste productiemiddelen zoals robots en sensors te combineren met software, data en internet.

Het eerste Fieldlab dat van start gaat is Fieldlab Campione, een consortium van ruim dertig bedrijven en kennisinstellingen in Noord-Brabant en Zeeland. Doel is om het onderhoud in chemiebedrijven efficiënter te maken. Dit kan door de staat van installaties constant te monitoren en deze gegevens te combineren met beschikbare data. Op deze manier kan onderhoud exact op tijd worden uitgevoerd - niet te vroeg, zoals bij planmatig onderhoud, en niet te laat, als reparaties nodig zijn. Hierdoor wordt onderhoud goedkoper. Installaties liggen minder vaak stil en de veiligheid neemt toe.

Minister Kamp: "De Nederlandse industrie is sterk. We staan op nummer vijf van de wereldranglijst van de meest concurrerende economieën. Om concurrerend te blijven, moeten we innoveren en kansen benutten die er liggen in ICT en digitalisering. Met het actieprogramma Smart Industry maakt de industrie hier werk van. Dat zien we bij een proeftuin als Campione. Efficiënter onderhoud leidt tot hogere productie en meer groei en banen."

Het Campione-consortium is gevormd door het Dutch Institute World Class Maintenance in samenwerking met KEC en Midpoint Brabant. Projectdeelnemers zijn onder meer: Delta, DOW Benelux, Ericsson Telecommunicatie en FUJIFILM. Deelnemende onderwijs- en kennisinstellingen zijn onder meer NLR, ROC Tilburg, Tilburg University, TU Eindhoven en Hogeschool Zeeland. Andere partners zijn Tata Steel en de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij.

De activiteiten van Fieldlab Campione zullen plaatsvinden op het Aeroparc in Gilze-Rijen en Tilburg University (waar partner DAFLab is gevestigd). Op het Aeroparc kunnen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen experimenteren met de nieuwste technieken en, de laatste innovaties op het gebied van monitoring en data.

De kosten van het Fieldlab zijn 12 miljoen euro. Bedrijven brengen 5,3 miljoen in. De Europese Unie en het ministerie van Economische Zaken dragen ieder 2,1 miljoen bij. De provincie Noord-Brabant draagt 1,8 miljoen bij en de gemeenten Tilburg en Rijen 0,7 miljoen.

Dit jaar en volgende voorjaar zullen meer fieldlabs starten in het kader van de het programma Smart Industry. De Fieldlabs SmartFood, Smart Dairy Farming en Smart Bending Factory zijn al deels van start.

Mijnzzp.nl