Avatar van Team Mijnzzp

Kleine en middelgrote bedrijven profiteren van de wijzigingen in het jaarrekeningenrecht die op 1 november 2015 ingaan. De geschatte totale jaarlijkse lastenverlichting voor deze bedrijven komt neer op ruim 300 miljoen euro. Dit volgt uit een wet van minister Van der Steur (Veiligheid en Justitie) die de Europese richtlijn jaarrekening omzet in Nederlands recht. ‘Goed dat door Europa op deze wijze vorm is gegeven aan lastenverlichting voor het midden- en kleinbedrijf’, aldus de bewindsman.

Doel van de richtlijn is het jaarrekeningenrecht te moderniseren en te vereenvoudigen en de administratieve lasten te verminderen. Zo gaan de grensbedragen omhoog waarmee ondernemingen als ‘klein’ of ‘middelgroot’ worden aangeduid. Dit betekent dat méér bedrijven gebruik kunnen maken van allerlei vrijstellingen. Kleine ondernemingen hoeven bijvoorbeeld alleen een beperkte balans openbaar te maken en zijn vrijgesteld van de accountantscontrole, terwijl middelgrote bedrijven kunnen volstaan met een beperkte balans en winst- en verliesrekening. Ook worden de jaarrekeningregels vereenvoudigd voor zogeheten micro-ondernemingen. Dit is een nieuwe groep bedrijven in het jaarrekeningenrecht. Zij hoeven nog maar een heel beperkte jaarrekening op te stellen.

Volgens de nieuwe grensbedragen is een onderneming ‘klein’ als het balanstotaal niet hoger is dan € 6 000 000 en de netto-omzet maximaal € 12 000 000 bedraagt. Bovendien mogen er niet meer dan 50 werknemers in dienst zijn. Voor een ‘middelgrote’ onderneming liggen de bedragen hoger. Daar geldt straks als limiet: een balanstotaal van ten hoogste € 20 000 000, een netto-omzet van maximaal  € 40 000 000 en 250 werknemers. Een ‘micro’ onderneming kenmerkt zich door een balanstotaal en een netto-omzet van ten hoogste € 350 000, respectievelijk € 700 000 en maximaal 10 werknemers.

De wet moet worden toegepast op jaarrekeningen en bestuursverslagen die worden opgesteld over de boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016. Eerdere toepassing van de nieuwe voorschriften is toegestaan.

Mijnzzp.nl