Persberichten

Avatar van Team Mijnzzp

Klimaatvriendelijke en -neutrale gebouwen staan steeds meer in de belangstelling. Ministeries willen hun steentje bijdragen aan zuinige gebouwen. Zo heeft VROM vijf miljoen euro uitgetrokken voor de bouw van energieneutrale gebouwen.

Een onafhankelijke adviescommissie heeft in totaal tien kantoren en scholen gekozen, die het beste voldoen aan de criteria. Deze onderscheiden zich op het gebied van duurzaamheid, energiegebruik en organisatie. Ruim de helft van de aangewezen gebouwen is geheel energieneutraal. Deze projecten krijgen, afhankelijk van de bereikte energiebesparing, een subsidie van maximaal van vijf ton.

Stimuleren

De ruim 70 aangemelde projecten werden ook getoetst op kwaliteitsborging, realisatie en de mogelijkheden voor opschaling. De plannen voor de scholen werden ook bekeken op verbetering van het binnenmilieu. Bij de gekozen projecten betreft één een renovatie. De uitverkoren projecten vertegenwoordigen een vermogen van EUR 130 miljoen.
Het ministerie van VROM wil op deze wijze de sector stimuleren om vaker te kiezen voor energieneutraal bouwen, waarvoor afspraken zijn gemaakt in het zogeheten 'Lente-akkoord'. Dit akkoord is opgezet door Agentschap NL, VROM en het Platform Energietransitie Gebouwde Omgeving.

Excellent

Voor dertien 'Excellente Gebieden' trekt VROM maximaal EUR 300.000 per project uit. Deze subsidie is bestemd voor extra proces- en begeleidingskosten voor de uitvoering van deze projecten. Doel van de regeling Excellente Gebieden is om, als voorschot op het verscherpen van de EPC-eisen komend jaar en in 2015, meer ervaring op te doen met zeer energiezuinige en innovatieve nieuwe gebouwen.

Data verzamelen

De internationale norm NEN-ISO 23045:2008 'Milieubewust ontwerpen van gebouwen - Voorgeschreven richtlijnen tot het beoordelen van de energie-efficiëntie van nieuwe gebouwen - Richtlijnen voor nieuwe gebouwen' geeft handreikingen voor het bereiken van de energie-efficiëntie van gebouwen. Aan de hand van deze norm kunnen ontwerpers belangrijke data verzamelen en leveren, noodzakelijk voor de verschillende fasen van het ontwerp. De norm is van toepassing op nieuwe gebouwen, en op aircoapparatuur en verwarminginstallaties die daarin worden toegepast. Systemen waarmee rekening moet worden gehouden bij de bepaling van de energie-efficiëntie van een gebouw zijn onder verwarming, koeling, verlichting, warmwatervoorziening, ventilatie en hun besturingen.

Bron Nieuwsbank

Mijnzzp.nl