Team Mijnzzp

Kantoren

Sinds 2017 zijn banken verplicht om de AFM (Autoriteit Financiële Markten) Leidraad na te leven bij het berekenen van een oversluitboete. Hierin staat niet alleen de manier waarop dit bedrag moet worden berekend, maar ook de informatie die in een berekening moet staan. Met de gegevens die volgens de leidraad moeten worden vermeld, is het mogelijk om het bedrag van de boete te controleren. Veel banken leven deze leidraad nog steeds niet na. Dat blijkt uit onderzoek van Ikbenfrits.

Ikbenfrits controleerde eerst 118 herberekeningen. Deze ontvingen mensen die een te hoge boete hadden betaald, voordat de AFM leidraad in werking ging. In deze herberekeningen hield geen enkele bank zich aan de leidraad op het gebied van informatievoorziening. Dit is opvallend, aangezien zij vlak hiervoor op hun fouten waren gewezen door de AFM.

Toen Ikbenfrits erachter kwam dat deze boetebedragen niet of nauwelijks te controleren vielen door een gebrek aan gegevens, werd overgegaan tot het controleren van recente aflosnota’s.

De uitkomst was hier positiever, een aantal banken houden zich tegenwoordig volledig aan de leidraad. Onder andere ING en ABN vermelden tegenwoordig alle informatie die volgens de leidraad in een aflosnota moet staan. De meerderheid is echter nog steeds niet transparant genoeg. Hekkensluiter is de Rabobank. Zij missen in de nieuwe aflosnota’s de meeste informatie van alle banken in de herberekeningen.

Het onderzoek werd vanavond, 6 mei, om 20.30 uur besproken in het televisieprogramma Radar op de NPO.

Lees het volledige onderzoeksartikel op: ikbenfrits.nl

Mijnzzp.nl