Team Mijnzzp

CSU logo

Duurzaamheid is hét modewoord van 2020. Geen bedrijf of organisatie heeft er niet mee te maken en er worden in allerijl doelen bedacht om de CO2 te verlagen, het waterverbruik te verminderen en het stikstofprobleem aan te pakken. Dat klinkt je als zzp’er misschien als ‘iets voor grote bedrijven’. Maar ook als zelfstandige eenmanszaak kun je jouw steentje bijdragen aan een toenemende duurzaamheid door nét iets anders te werk te gaan. Dat begint bijvoorbeeld al met iets simpels als je eigen schoonmaakmethodes.

Het facilitair management binnen bedrijven is aan een grote veranderingen onderhevig. Onderzoek wijst uit dat zo’n tachtig procent van de organisaties aangeeft op het moment bezig te zijn met innovaties op het gebied van facilitair management. Niet alleen omdat het bedrijf dat wil. Maar ook omdat er vanuit de maatschappij een duidelijk signaal uitgaat richting het belang van deze duurzaamheid. Tijdens hetzelfde onderzoek gaf tweederde van de onderzoeksgroep namelijk aan bezig te zijn met duurzaamheid en het verlagen van de CO2-uitstoot. Organisaties zijn derhalve flink bezig hun technieken op dit vlak te verbeteren. Voor zichzelf én voor de klanten.

Wat kan ik als zzp’er doen?

De veranderingen op duurzaamheidsgebied hebben met name betrekking op het facilitair management. Hygiëne en gezondheid krijgen daarbij de meeste aandacht. Dat is door de coronacrisis alleen maar verder toegenomen. Niemand zit momenteel te wachten op een onhygiënische organisatie.

Afval scheiden

Nu kun je jezelf als zzp’er waarschijnlijk geen grootscheepse veranderingen in het facilitair beleid veroorloven. Maar dat hoeft ook niet. Iets simpels als je afval scheiden is al een aanzienlijke verbetering in je eigen gebruiken. Scheid plastic van papier en restafval en innoveer je eigen bedrijf op kleinschalige doch effectieve wijze.

Circulaire producten

Je kunt ook denken aan de koop van circulaire producten. Heb je bijvoorbeeld karton nodig? Kijk dan of je een soort kunt kopen die is voorzien van een duurzaamheidskenmerk. Het scheelt aanzienlijk wanneer dit soort benodigdheden zijn geschikt voor hergebruik.

Minder rijden

Ben je een zzp’er die vaak buiten de deur komt? Dan is het raadzaam je eens te buigen over het aantal gemaakte kilometers. Zijn deze echt noodzakelijk? Of is het af en toe ook mogelijk de auto te verruilen voor het openbaar vervoer? Simpele wijzigingen met een groots effect.

Deze tips zijn tot stand gekomen op basis van het benchmarkrapport ‘Facilitaire Innovatie’ van CSU.

Mijnzzp.nl