Team Mijnzzp

Kantoorgebouwen

KondorWessels Vastgoed heeft in samenwerking met Van den Oever, Zaaijer & Partners architecten op woensdag 9 juni op de Provada een plan gepresenteerd voor de Olympische Spelen 2028 in Amsterdam. Het idee is om het IJ in Amsterdam te gebruiken als de meest duurzame locatie om de Olympische Spelen te houden.

Er is een plan gemaakt waarbij een majestueuze brug gebouwd zal worden tussen het Java eiland en Amsterdam Noord. Rondom en in het IJ zullen vrijwel alle evenementen een plek kunnen krijgen. Op cruiseschepen kan de nodige hotelaccommodatie verzorgd worden.

Amsterdam 2028
 
Als de spelen in 2028 naar Nederland komen zal Amsterdam daarin een belangrijke rol gaan spelen. Een groot deel van de sportactiviteiten en accommodaties kunnen in Amsterdam een plek krijgen. De gemeente Amsterdam heeft hiervoor twee locaties aangewezen, in het zuiden aan de Nieuwe Meer en in het noorden de Havenstad aan de oevers van het IJ.

Y amsterdam

De metamorfose in 2040 van het havengebied binnen de ring van Amsterdam tot een nieuw binnenstedelijk woon- en werkgebied is een van de belangrijkste doelen van de gemeente. De Olympische Spelen aan het IJ kunnen deze ambitie een harde deadline geven. Daarnaast kunnen de Spelen van het IJ een nieuw centrum maken van Amsterdam en een nieuwe impuls geven om de twee stadsdelen van Amsterdam, nu nog door het water gescheiden, met elkaar te verbinden. De Olympische Spelen kunnen zo een katalysator zijn om de oude droom van een vaste verbinding te verwezenlijken en Amsterdam opnieuw op de wereldkaart te zetten.

De maatschappelijk verantwoorde spelen

Het huisvesten van de Olympische Spelen vraagt enorme investeringen die weer rendabel moeten worden gemaakt. Het moeten compacte spelen zijn in het hart van de stad waarbij de relatie tussen het evenement en de stad met zijn inwoners voorop staat. Grote delen van het Olympische programma kunnen onderdeel worden van een permanent duurzaam woon- en werkgebied aan de oevers van het IJ. Bijzondere gebouwen, sportvoorzieningen, nieuwe verbindingswegen en uitbreiding van het openbaar vervoer, boulevards en andere openbare ruimten aan het water. Last but not least ontstaat er een nieuwe beleving van het IJ door intensiever gebruik van het water.

Recycolympics

Er zijn in Nederland maar een paar voorzieningen die voldoen aan de eisen van het IOC. Het zal er op neer komen dat een groot deel nieuw gemaakt moet worden. Veel van de sportonderdelen van de Olympische Spelen zijn later niet meer goed bruikbaar of alleen in afgeslankte vorm. In deze visie stellen we ons voor dat die gebouwen een tijdelijk karakter krijgen. Juist deze tijdelijke onderdelen kunnen in het IJ een centrale rol spelen als een drijvende Olympische stad. Stadions en sporthallen kunnen elders worden opgebouwd en dan naar de bestemming worden vervoerd. Cruiseschepen kunnen als tijdelijke hotels functioneren, het Olympisch Stadion kan na de spelen worden afgebroken en gerecycled of vier jaar later ergens anders in de wereld weer opnieuw dienst doen. Wat overblijft zijn de voorzieningen die we kunnen gebruiken in de nieuwe stad aan het IJ.

Het centrum, The Olympic Bridge

The Olympic Bridge is het hart van de Olympische stad op en rond het IJ. Het bestaat uit het Olympisch dorp waar de sporters worden gehuisvest, het ceremonie plein waar sporters en bezoekers elkaar ontmoeten en het symbool van de Spelen: The Olympic Bridge, een gebouw over het IJ, het publieke centrum van de Spelen. Het dorp is onderdeel van de nieuwe stad aan de noordoevers, een tegelijkertijd stedelijk- en groen gebied. Publieke voorzieningen, inclusief trainingsfaciliteiten en parkeren op de eerste lagen creëren een verhoogd park aan het water. De in hoogte afwisselende bebouwing daarboven is een combinatie van werk- en woongebouwen. The Olympic Bridge is een verticale stad. Het combineert publieke functies in de vorm van grote overdekte pleinen met kleine front offices, hotels, winkels en een mediacentrum.

Terra

Op de kop van het Java eiland is Terra gesitueerd, een educatie attractie gebaseerd op het principe 'education by entertainment'. In dit gebouw wordt het ontstaan, de geschiedenis en het belang van de planeet voor ons als mensheid uiteengezet. Thema's als de 'big bang', 'deep sea' en 'deep space', delfstoffen en de klimaatbedreiging, maar ook de schoonheid van de aarde komen aan bod en worden op een interactieve manier beleefd. Tijdens de Olympische Spelen zullen Terra en de kade functioneren als het zenuwcentrum voor de Olympische Spelen.

Mijnzzp.nl