Team Mijnzzp

Netwerken

Donderdag 27 mei j.l. vond de tweede Kennismarkt voor de gehandicaptensector plaats. Op deze Kennismarkt ontmoetten ruim 350 betrokkenen elkaar om kennis, producten en goede voorbeelden te delen. De Kennismarkt werd georganiseerd door het Kennisplein Gehandicaptensector. Bovendien werd die dag de vernieuwde website gelanceerd.

Bezoekers konden, net als vorig jaar, deelnemen aan interactieve workshops rond actuele themas. Het animo was groot: de bijna 80 workshops werden verzorgd door de markt zelf. De workshops hadden een grote verscheidenheid aan themas zoals sociale netwerken, gezondheid, seksualiteit & kinderwens, autisme en teamsamenwerking. Het doel van de kennismarkt is het uitwisselen van kennis, ervaringen en ideeën tussen mensen, en beroepsgroepen binnen de sector. Centraal stond ontmoeting om daarmee inspiratie en nieuwe kennis op te doen.

Hoe slimmer, hoe eerder dom

Na de opening volgde de lezing hoe slimmer, hoe eerder dom van Mathieu Weggeman, hoogleraar organisatiekunde aan de Technische Universiteit in Eindhoven. Matthieu is gespecialiseerd in management van kennis en innovatie. Wil een professional duurzaam inzetbaar blijven dan moet deze zich blijven ontwikkelen en kennis tot zich blijven nemen. Specialisatie en focus is daarbij het toverwoord. Alleen dan kun je relevante informatie zeven uit de enorme informatietoevoer en kennisontwikkeling die 24 uur per dag wereldwijd doorgaat. De professional moet op zijn beurt zijn kennis delen met anderen, zowel binnen als buiten de or-ganisatie. Vooral in dat laatste willen de Kennismarkt en het Kennisplein voorzien.

Brengen en halen

Het succes van vorig jaar is zeker geëvenaard, zo niet overtroffen, vertelt Hilair Balsters, projectleider bij Vilans en één van de coördinatoren van het plein. Het aantal workshops en posterpresentaties is fors toegenomen ten opzichte van vorig jaar. Ook op de website zie je steeds meer bewegingen ontstaan. Met de vernieuwde website hopen we dat iedereen nog beter zijn weg naar het Plein kan vinden. Samen met Marieke van Noort (VGN) en Femke Schepers (MEE Nederland) vormt Hilair (Vilans) een coördinatieteam dat het delen van kennis actief ondersteunt. Het coördinatieteam is spin in het web, en ondersteunt bij alle activitei-ten op het plein.

Kennisplein Gehandicaptensector

Het Kennisplein is dé vind- en ontmoetingsplaats voor iedereen die actief is in de gehandicaptensector. Het Kennisplein stimuleert en ondersteunt het vormen van netwerken, het beschrijven van kennis in kenniswerkplaatsen en het delen van kennis via de website of op bij-eenkomsten. Kennisdragers in de sector zijn van harte uitgenodigd om zich aan het plein te verbinden en actief te zijn op het Kennisplein. Samen weten we meer.

Vernieuwde website

De website www.kennispleingehandicaptensector.nl vormt de continue basis, met een keur aan activiteiten, zoals werkplaatsen, bijeenkomsten, netwerken en informatieverstrekking via de website. Deze site is vorige week in haar nieuwe vorm gelanceerd en een stuk toegankelijker geworden. Bovendien kunt u vanaf nu op de site zogenoemde kenniskaarten invullen. Hiermee kunnen bezoekers hun eigen expertise kenbaar maken en die van anderen zoeken. Zo kunnen zij op een makkelijke wijze contact zoeken en kennis uitwisselen met collegas.

Mijnzzp.nl