Team Mijnzzp

ImPower start

De werkloosheid in Eindhoven is op een laag niveau. Toch zijn er nog duizenden mensen die niet aan het werk zijn. Om deze groep beter te kunnen bereiken zal vanaf 15 december een nieuwe benadering geïntroduceerd worden; peercoaching.

Acht werkzoekenden uit Eindhoven worden opgeleid tot peercoach en zullen met hun eigen verhaal en ervaringen als belangrijk instrument andere werkzoekenden inspireren, motiveren en begeleiden naar een baan of opleiding.

Werklozen kunnen zich met andere werklozen identificeren. Ze kennen hun struggles en kunnen hen inspireren met de successen die ze wel hebben behaald. ImPower neemt daarom werkzoekenden aan, leidt ze op en geeft ze een functie als zogenaamde ‘peercoach’. En dat werkt. Het doel: kansenongelijkheid tegengaan. 50-plussers worden nog steeds veelvuldig afgeschreven; ze solliciteren zich suf en worden nergens uitgenodigd. Ook mensen met een niet-westerse achternaam of afkomst, een gat in een CV of fysieke of psychische beperkingen worden teleurgesteld en krijgen vaak niet de kans die zij verdienen.

Empoweren en zelfvertrouwen boosten

Wat deze mensen veelal gemeen hebben is dat ze door veel negatieve ervaringen met solliciteren uit balans zijn geraakt. Empowerment is daarom een expliciet onderdeel van ImPower, vertelt Arjan te Wierik, Chief Impact Officer en oprichter van ImPower: “De kern is: wat heb je nodig om je droombaan te verwezenlijken of überhaupt een baan te scoren? Het begint bij vertrouwen krijgen en contact maken. Het gesprek aangaan. Dát is wat de peercoaches doen: ze leren eerst iemand goed kennen. Een trajectcoach of klantmanager heeft daar vaak de tijd niet voor."

Bewezen succesvol

ImPower is al sinds 2014 actief en heeft inmiddels 13 projecten uitgevoerd in Amsterdam (8 edities), Rotterdam (4 edities) en in Arnhem. En met succes.

De afgelopen jaren hebben 120 peercoaches daar ruim 700 andere werkzoekenden succesvol begeleid naar een baan of opleiding.

Bovendien vond ruim 70% van de peercoaches na het project zelf een passende baan.

Mensen met enorm goede kwaliteiten

Arjan te Wierik: “Onze partners zijn sinds de start in 2014 in Amsterdam Philips, Vattenfall en Alliander. Inmiddels zijn daar o.a. Signify en Manpower bij gekomen. Samen met hen leiden we de peercoaches op en begeleiden we ze. Iedere keer weer zijn we verrast over de kwaliteiten die onze peercoaches meebrengen, en daarmee anderen en zichzelf nieuw perspectief bieden. We willen het peercoachen in Nederland op de kaart zetten. We zijn daarom blij dat we nu ook in Eindhoven aan de slag kunnen.

Marlous Grotenhuis is één van de acht peercoaches die vanaf 15 december aan de slag gaat in Eindhoven. Marlous besloot om aan het ImPower traject mee te doen zodat ze deze opleiding kon volgen waarbij coachingsvaardigheden aangereikt worden vanuit een positief psychologisch perspectief en omdat gelijkwaardigheid centraal staat. Zij wil iets betekenen voor Eindhoven en voor haar peergroepen: “Als je gecoacht wordt door een gelijke die in eenzelfde situatie heeft gezeten brengt dat veiligheid, voelt de ander zich minder eenzaam en is er minder schaamte”. Door en na dit ‘ImPower-jaar’ hoopt Marlous dat ze een positief gevoel heeft van samen bouwen aan het “mooier maken van haar stad” door er te zijn voor anderen en dat ze hiermee haar kans op werk in het sociaal domein vergroot. Werk wat ècht bij haar past, dat is waar ze van droomt en waar ze nu voor gaat!

Frank Visser, HR clustermanager bij Philips: “We participeren in het ImPower project om werkzoekenden in Eindhoven een boost te geven. In Amsterdam zijn we vanaf de start betrokken geweest bij het ontwikkelen van dit concept, en we zijn bij dat we dit project nu ook naar Eindhoven hebben kunnen halen. Samen met WIJeindhoven, Ergon, de gemeente Eindhoven en collega-bedrijven als Vattenfall, Signify en Archipel Academy verwachten we met peercoaching iets toe te voegen aan alle goede dingen die in Eindhoven al gebeuren.”

Kick-off op 14 december

Op woensdag 14 december zal de kick-off van ImPower Eindhoven plaatsvinden in het Philips Stadion. De 8 Eindhovense peercoaches zullen zich tijdens deze kick-off, die van 16.00 tot 18.00 plaatsvindt presenteren en vertellen hoe zij in Eindhoven zoveel mogelijk werkzoekenden willen bereiken en begeleiden. Tevens ontvangen zij hun eerste certificaat voor de opleiding tot Peercoach. Wethouder Saskia Lammers zal tijdens deze kick-off toelichten waarom de gemeente Eindhoven gelooft in deze aanpak.

Mijnzzp.nl