Team Mijnzzp

Bouwen

De bouwsector heeft weinig aan de extra stimuleringsbijdrage van EUR 37 miljoen als het Rijk volhardt in de eis dat dan wel vóór 31 december 2010 met de bouw van de woningen moet zijn begonnen. Bedrijven die voor subsidie in aanmerking komen hebben namelijk maar drie maanden de tijd om de woningen te verkopen én met de bouw te beginnen. "En dat is in de huidige marktsituatie veel te kort", stelt NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers vast. De brancheorganisatie wil daarom dat Eimert van Middelkoop, demissionair-minister van Wonen, Wijken en Integratie de deadline met drie maanden verschuift.

In een brief aan Van Middelkoop stelt NVB-voorzitter Jo Goossens vast dat de bouwsector momenteel alle hulp goed kan gebruiken die nodig is. "Onzekerheid over zaken als de hypotheekrenteaftrek en de gevolgen van flinke overheidsbezuinigingen doen de woningmarkt momenteel geen goed. Recente cijfers over juli en augustus laten zien dat de verkoop van nieuwbouwwoningen uiterst moeizaam gaat." NVB is dan ook blij met het besluit om de sector met ongeveer EUR 37 miljoen extra te stimuleren. Daarmee komt het totale bedrag van de 3e tranche uit op circa EUR 137 miljoen euro. "De effecten van de eerste twee tranches hebben weliswaar de terugval in de verkoop van nieuwe woningen niet kunnen voorkomen, maar de sector wel voor erger behoed."

De derde tranche van de stimuleringsmaatregel verloopt echter een stuk moeizamer. Dit heeft alles te maken met de langere verkooptijd van de woningen. En hierdoor komt de financiële steun in gedrang. Immers, bedrijven krijgen alleen subsidie als dit jaar met de bouw wordt begonnen. Dat betekent dat bedrijven die van de aanvullende bijdrage van EUR 37 miljoen gebruik willen maken slechts drie maanden de tijd hebben om de woningen te verkopen en met de bouw te beginnen. "Bedacht moet worden dat de maand december altijd een lastige maand is om te starten. Dit vanwege de vakanties en met regen, sneeuw en vorst veel onwerkbaar weer", aldus Goossens.

Kortom, voor NVB reden om opnieuw te pleiten om de deadline van 31 december 2010 niet al te strikt te stellen. Eerder heeft Van Middelkoop hierop aangegeven zich te moeten houden aan de voorwaarden van de minister van Financiën en dus geen ruimte te hebben om de termijn op te rekken. Volgens NVB is er een oplossing door de toegezegde subsidie onder voorwaarde dit jaar uit te keren. Deze voorwaarde is dat als de bouw niet voor 31 maart 2011 is gestart, de subsidie moet worden terugbetaald. "Op deze manier wordt aan de voorwaarden van de minister van Financiën voldaan en is het een adequate oplossing voor de te krappe deadline", aldus Goossens in de brief aan Van Middelkoop.

Mijnzzp.nl