Team Mijnzzp

ING Bank

Met een verwachte volumegroei van 4,5% komt de groei in de IT-sector dit jaar lager uit dan in 2021. Dit komt doordat het personeelstekort meer begint te knellen en de effecten van het herstel na de krimp van 2020 wegebben. Er staan tienduizenden vacatures open. Ruim 44% van de bedrijven ziet het tekort aan personeel dan ook als een rem op de verdere groei. Binnen de sector blijven vooral cloud en cybersecurity in trek, gedreven door werken op afstand en de stijgende dreiging van cyberaanvallen. Vorig jaar waren er 17% meer fusies en overnames dan in 2020. Vooral ‘private equity’ partijen proberen via meerdere overnames spelers met schaal te creëren. Dit blijkt uit het nieuwe vooruitzicht voor de software en IT services van ING Research.

Groei zakt terug in vergelijking met vorig jaar

De IT-sector groeit in 2022 naar verwachting met 4,5%. Daarmee vertraagt het groeitempo in vergelijking met 2021, toen de groei maar liefst 7% bedroeg. Enerzijds plukt de sector nog altijd de vruchten van de door corona gestarte digitale versnelling. Anderzijds beperkt het personeelstekort steeds meer de groeimogelijkheden. De vraag naar IT-dienstverlening, zoals het uitbesteden van IT-diensten en IT-infrastructuur en software-abonnementen blijft echter groot. Daarnaast leidt de toenemende cyberdreiging tot extra vraag naar cyberbeveiligingsdiensten vooral in detectie, opvolging van incidenten en herstel.

In 2023 ligt de volumegroei naar verwachting iets lager als gevolg van meer terughoudendheid onder klanten door een iets langzamer groeiende economie.

Personeelstekort remt groei

Het vinden van personeel is al langere tijd een uitdaging in de IT. Vanaf midden 2020 was dit door de corona-dip tijdelijk voor veel minder bedrijven een groeibelemmering. Inmiddels bevindt het aandeel bedrijven dat een tekort aan personeel als rem op de groei ervaart zich volgens het CBS met 44% op een recordniveau. Daarmee is personeelstekort terug als groeiobstakel. Toch verwacht ruim een vijfde van de ondernemers volgens de COEN-enquete nog een toename van de omzet de komende maanden en 28% verwacht de verkoopprijzen te (kunnen) verhogen. Ongeveer een kwart heeft het rendement de laatste tijd zien verbeteren. Daarnaast verwachten bijna alle ondernemers (95%) de investeringen in 2022 op hetzelfde niveau te houden of te verhogen.

“Met het aantrekken van de economie neemt ook de vraag naar IT’ers vanuit andere sectoren dan de IT-sector toe. In een aantal andere sectoren daalde de vraag kortstondig in 2020 om vervolgens in 2021 weer sterk aan te trekken. Vooral in de financiële dienstverlening, zorg, industrie en detailhandel trok de vraag naar IT’ers aan in 2021”, zegt Samantha Reilly, Sector Banker ICT van ING.

Bedrijven zoeken personeel om te blijven groeien

Eind 2021 stonden er in de totale Technologie, Media en Telecom sector ruim 25.000 vacatures open (CBS), een toename van 9% ten opzichte van het derde kwartaal. Kijkend naar specifieke ICT- beroepen geeft het UWV aan dat er eind 2021 23.750 vacatures waren verdeeld over alle sectoren. Ondanks dat het uitdagend is om personeel te vinden, verwacht ruim een derde van de IT-bedrijven het personeelsbestand op korte termijn uit te kunnen breiden. Bedrijven grijpen verschillende manieren aan om toch aan geschikt personeel te komen, zoals samenwerken met onderwijsinstellingen en het omscholen van zij-instromers. Daarnaast proberen ze bestaande werknemers vast te houden.

“Strategieën om personeel te vinden liggen nu aan de basis van elke groeiambitie. Employer Branding en HR moet daarom bij ICT- bedrijven nu topprioriteit zijn. Door HR onderdeel te maken van het directieteam krijgt het de aandacht, budgettaire ruimte en tijd die het verdient”, zegt Samantha Reilly van ING.

Overnemen om groeitempo erin te houden

Om te blijven groeien zetten bedrijven ook fusies en overnames in. In 2021 kwam het aantal fusies en overnames volgens het CBS 17% hoger uit dan in 2020. De stijging is zichtbaar bij kleine, middelgrote en grote bedrijven. Een belangrijke factor voor de aanhoudende groei is de ruime beschikbaarheid van kapitaal, ook door toetreding van nieuwe investeerders die voorheen niet in de sector actief waren. Private equity spelers proberen via meerdere overnames spelers met schaal te creëren. Dit gebeurt zowel horizontaal in een bepaalde expertise (bijv. cybersecurity, managed services) als verticaal, per sector.

Mijnzzp.nl