Team Mijnzzp

Vrachtwagens

UTRECHT, 9 oktober 2012 – FNV Zelfstandigen, belangenbehartiger van ruim 15.000 zelfstandigen in de sectoren Bouw, Diensten, Groen, Handel, ICT, Industrie, Vervoer en Zorg, verklaart vandaag dat zij de actie van ZZP Nederland, die alle leden een vrijwaringverklaring heeft gestuurd, onverstandig vindt. De vrijwaringverklaring houdt in dat de zelfstandig ondernemer tegenover zijn opdrachtgever verklaart dat de opdrachtgever is gevrijwaard van eventuele loonbelasting en sociale premies. FNV Zelfstandigen vindt dat een belangenbehartiger altijd moet optreden in het belang van haar leden, niet in het belang van de opdrachtgevers.

“De actie van ZZP Nederland is ondoordacht en mogelijk zelfs in strijd met de wet,” aldus Linde Gonggrijp, directeur FNV Zelfstandigen. “Wij ontraden onze leden om een dergelijke verklaring te gebruiken; als zelfstandig ondernemer heb je hier namelijk helemaal niets aan.”

FNV Zelfstandigen vindt de actie onverstandig om meerdere redenen. Allereerst zijn er meerdere VAR verklaringen; bij een VAR Resultaat is op voorhand niet duidelijk of er sprake is van ondernemerschap. De opdrachtgever moet dan per opdracht bepalen of er sprake is van een overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst.  Het is volgens FNV Zelfstandigen het beste om te werken met een VAR WUA.
Werkgevers zijn bij wet verplicht om loonbelasting en sociale premies af te dragen voor de werknemers die bij hem in dienst zijn. Dit is een dwingend recht, de werkgever mag niet afspreken met de werknemer dat de werknemer belasting en premies afdraagt. Dus als de belastingdienst, het UWV of de rechter oordeelt dat er sprake is van een verkapt dienstverband, dan is de opdrachtgever werkgever geworden, waarmee het vrijwaringbeding nietig is.
Ten slotte zal de gemiddelde zelfstandig ondernemer niet op de hoogte zijn hoe hoog de kosten kunnen oplopen als de opdrachtgever een beroep doet op de vrijwaring. Zij zijn dan zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB winstvrijstelling kwijt. Ook komt er nog loonbelasting bovenop, sociale premies en eventuele rente en boetes.

Linde Gonggrijp: “Zelfstandigen die twijfelen over hun VAR-verklaring kunnen bij FNV Zelfstandigen juridisch advies inwinnen. Zo nodig helpen we bij een bezwaarprocedure. Ook andere vragen kunnen aan ons gesteld worden. Ons advies aan zelfstandig ondernemers is om nooit zelf een vrijwaring aan te bieden als je geen VAR WUO (winst) hebt, en om te weigeren een vrijwaring te tekenen als een opdrachtgever daar om vraagt.”

Over FNV Zelfstandigen in Diensten Groen Handel ICT Industrie Vervoer en Zorg

FNV Zelfstandigen is een partner voor zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve voorzieningen. FNV Zelfstandigen wil gezond ondernemerschap stimuleren in alle facetten van de bedrijfsvoering. Hierdoor kunnen zelfstandig ondernemers hun bedrijf zelf inrichten, werken tegen marktconforme tarieven en een basis creëren waar ze op terug kunnen vallen in moeilijke tijden. Bovendien zet FNV Zelfstandigen zich in voor collectieve voorzieningen die aansluiten bij de wensen en behoeften van zelfstandig ondernemers. Door goede afspraken te maken met overheidsinstanties en andere externe partijen draagt FNV Zelfstandigen bij aan wet- en regelgeving die de positie van zelfstandig ondernemers versterkt. Naast het faciliteren en stimuleren van een platform waar zelfstandig ondernemers elkaar ontmoeten en hun netwerk uitbouwen, kunnen zelfstandig ondernemers ook terecht op individueel niveau voor juridisch advies en incasso. FNV Zelfstandigen is een zelfstandige vereniging zonder winstoogmerk met ruim 15.000 leden en richt zich op de sectoren bouw, diensten, groen, handel, ICT, industrie, vervoer en zorg. Meer informatie is te vinden op www.fnvzzp.nl.

Mijnzzp.nl