Team Mijnzzp
Tuinman
 
UTRECHT, 5 december 2013 – FNV Zelfstandigen, belangenbehartiger van ruim 15.000 zzp’ers, start een procedure tegen de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft bij een controle bij een bemiddelingsbureau alle VAR-WUO teruggedraaid van alle zzp’ers die daar ingeschreven staan. Dit heeft ervoor gezorgd dat deze zzp’ers acuut in grote problemen zijn geraakt. FNV Zelfstandigen heeft namens een aantal leden bezwaar ingediend en gelijktijdig overleg gevoerd met de Belastingdienst om een oplossing te vinden. De belangenbehartiger en de Belastingdienst zijn niet tot een oplossing gekomen, waarop FNV Zelfstandigen heeft besloten een procedure te starten.
 
Linde Gonggrijp, directeur FNV Zelfstandigen: “De Belastingdienst heeft jarenlang deze situaties gedoogd en heeft naar aanleiding van slechts één onderzoek besloten de VAR-WUO in te trekken van alle zzp’ers bij dit bemiddelingsbureau. Ze hebben geen onderzoek bij de zzp’ers zelf gedaan of gekeken hoeveel uren de zzp’er voor deze opdrachtgever heeft gewerkt. Wij zijn uiteraard voor het aanpakken van schijnzelfstandigheid, maar niet op deze manier. We zien geen andere mogelijkheid dan een procedure te starten om voor de belangen van onze leden op te komen.”
 
“De Belastingdienst moet kijken wat deze opdrachtgever verkeerd doet en hem hierop aanspreken en niet de zzp’er hier de dupe van laten zijn,” aldus Linde Gonggrijp. “Je kunt niet jarenlang iets toestaan en vervolgens van de ene op de andere dag zeggen dat het allemaal niet meer toegestaan is. Dit maatschappelijke probleem wordt nu afgeschoven op de individuele zzp’er en met het starten van deze procedure staan wij als belangenbehartiger voor hen op.”
 
Over FNV Zelfstandigen
 
FNV Zelfstandigen is een partner voor zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve voorzieningen. FNV Zelfstandigen wil gezond ondernemerschap stimuleren in alle facetten van de bedrijfsvoering. Hierdoor kunnen zelfstandig ondernemers hun bedrijf zelf inrichten, werken tegen marktconforme tarieven en een basis creëren waar ze op terug kunnen vallen in moeilijke tijden. Bovendien zet FNV Zelfstandigen zich in voor collectieve voorzieningen die aansluiten bij de wensen en behoeften van zelfstandig ondernemers. Door goede afspraken te maken met overheidsinstanties en andere externe partijen draagt FNV Zelfstandigen bij aan wet- en regelgeving die de positie van zelfstandig ondernemers versterkt. Naast het faciliteren en stimuleren van een platform waar zelfstandig ondernemers elkaar ontmoeten en hun netwerk uitbouwen, kunnen zelfstandig ondernemers ook terecht op individueel niveau voor juridisch advies en incasso. FNV Zelfstandigen is een zelfstandige vereniging zonder winstoogmerk met ruim 15.000 leden. Meer informatie is te vinden op www.fnvzpp.nl of volg ons op twitter @FNVZZP.

Mijnzzp.nl