Persberichten

Avatar van Team Mijnzzp

FNV Zelfstandigen mist echter specifieke aandacht voor stimuleren zelfstandig ondernemerschap

UTRECHT, 1 november 2012 – FNV Zelfstandigen, belangenbehartiger van ruim 15.000 zelfstandigen in de sectoren Diensten, Groen, Handel, ICT, Industrie, Vervoer, Zorg en Bouw, reageert gematigd positief op de consequenties van het regeerakkoord voor zelfstandig ondernemers. FNV Zelfstandigen waardeert het dat de regering flexibele en vaste arbeid meer met elkaar in balans wil brengen en dat zowel VVD als PvdA erkennen dat de arbeidsmarkt verandert. Echter, in het regeerakkoord wordt te weinig aandacht besteed aan het stimuleren van zelfstandig ondernemerschap. Er wordt nog steeds uitgegaan van alleen de traditionele structuren op de arbeidsmarkt met werkgever, werknemers en CAO’s die alles regelen.  Zelfstandigen worden geschaard onder flexibele krachten maar zijn niet te vergelijken met bijvoorbeeld uitzendkrachten; zelfstandigen betekenen meer dan flexibiliteit en worden juist ingehuurd om hun expertise, creativiteit, productiviteit en frisse blik.

“Ondernemende zelfstandigen moeten gestimuleerd worden om te groeien met hun bedrijven zodat ze een positieve bijdrage kunnen geven aan de economie. Het is belangrijk dat ze daarbij zo min mogelijk last hebben van hinderende regels,” aldus Linde Gonggrijp, directeur van FNV Zelfstandigen. “Het nieuwe regeerakkoord bevat gelukkig weinig nieuwe obstakels voor zelfstandigen, maar houdt wel sterk vast aan de oude structuren van werkgevers, werknemers en CAO’s. Wij vinden dat meer gekeken moet worden naar hoe de huidige economie en arbeidsmarkt functioneert om vervolgens het beleid hierop aan te passen. Door de inzet van het regeerakkoord bestaat het gevaar dat het de bedoeling wordt om flexibele arbeid in  CAO’s onder te brengen of bijvoorbeeld miminumtarieven voor zelfstandigen in CAO’s op te nemen. Dit willen de meeste zelfstandigen juist niet.”

FNV Zelfstandigen is positief over de invoering van de winstbox, mits dit goed doordacht wordt gedaan. Deze winstbox maakt de belastingheffing overzichtelijker en betekent een einde aan het bewerkelijke urencriterium. “Het klopt dat de belastingheffing via de winstbox voor zelfstandigen lager is dan die voor werknemers. Zelfstandigen lopen echter ook alle denkbare ondernemersrisico’s en moeten zelf voor financiële buffers zorgen en vaak hoge premies betalen voor verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid en oudedagsvoorziening. Een verschil in belasting is daarom zeer legitiem,”voegt Linde Gonggrijp toe.

Over FNV Zelfstandigen in Diensten Groen Handel ICT Industrie Vervoer, Zorg en Bouw

FNV Zelfstandigen is een partner voor zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve voorzieningen. FNV Zelfstandigen wil gezond ondernemerschap stimuleren in alle facetten van de bedrijfsvoering. Hierdoor kunnen zelfstandig ondernemers hun bedrijf zelf inrichten, werken tegen marktconforme tarieven en een basis creëren waar ze op terug kunnen vallen in moeilijke tijden. Bovendien zet FNV Zelfstandigen zich in voor collectieve voorzieningen die aansluiten bij de wensen en behoeften van zelfstandig ondernemers. Door goede afspraken te maken met overheidsinstanties en andere externe partijen draagt FNV Zelfstandigen bij aan wet- en regelgeving die de positie van zelfstandig ondernemers versterkt. Naast het faciliteren en stimuleren van een platform waar zelfstandig ondernemers elkaar ontmoeten en hun netwerk uitbouwen, kunnen zelfstandig ondernemers ook terecht op individueel niveau voor juridisch advies en incasso. FNV Zelfstandigen is een zelfstandige vereniging zonder winstoogmerk met ruim 15.000 leden en richt zich op de sectoren diensten, groen, handel, ICT, industrie, vervoer, zorg en bouw. Meer informatie is te vinden op www.fnvzzp.nl.

Mijnzzp.nl