Team Mijnzzp

Hovenier

FNV Zelfstandigen, belangenbehartiger van ruim 15.000 zelfstandigen in de sectoren Diensten, Groen, Handel, ICT, Industrie, Vervoer en Zorg, reageert kritisch op het gisteren uitgekomen rapport van het Centraal Planbureau (CPB) over de fiscale behandeling van zelfstandigen.

In de publicatie zegt het  CPB onder meer dat veel zelfstandigen voor het ondernemerschap kiezen vanwege de fiscale voordelen en niet zozeer omdat ondernemen hen beter afgaat dan werken in loondienst. De zelfstandigenaftrek zou volgens het CPB daarom omgevormd moeten worden naar een specifieke aftrek voor bijvoorbeeld langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten, werkloze ouderen en laagproductieven.

FNV Zelfstandigen is echter van mening dat zelfstandigen wel een fiscale tegemoetkoming in de vorm van zelfstandigenaftrek moeten ontvangen omdat het ondernemers zijn die, in tegenstelling tot werknemers in loondienst, meer risico lopen en investeringen moeten doen.

Linde Gonggrijp, directeur FNV Zelfstandigen: “De zelfstandigenaftrek bevordert juist het ondernemerschap van zelfstandigen en ons inziens ligt er dan ook wel degelijk een economisch motief aan ten grondslag.  Het is waar dat deze faciliteit door alle zelfstandigen kan worden benut en wij staan dan ook niet afwijzend tegenover een hervorming van de zelfstandigenaftrek; momenteel heeft deze namelijk vooral een aanzuigende werking aan de onderkant van de markt. Dit is niet in het belang van ondernemerschap.”

Het verbaast ons dan ook dat het CPB voorstelt de zelfstandigenaftrek zo te wijzigen dat deze vooral de groep ‘onzelfstandigen’ zoals langdurig werklozen, ondersteunt. Zelfstandigen zijn in te delen in vier groepen (onzelfstandigen, deeltijd zelfstandigen, bewuste zelfstandigen en topzelfstandigen); juist de groep onzelfstandigen bestaat vooral uit mensen die geen echte ondernemer zijn maar voor het zelfstandig ondernemerschap kiezen omdat ze geen andere keus hebben. Wij zijn dan ook voorstander van een fiscale faciliteit voor zelfstandig ondernemers die gebaseerd is op winst en niet op het aantal uren dat gewerkt wordt. Op die manier wordt het genereren van winst, en daarmee echt ondernemerschap, gestimuleerd.

Het CPB is overigens wel positief over de MKB-winstvrijstelling; FNV Zelfstandigen deelt deze mening.

Over FNV Zelfstandigen in Diensten Groen Handel ICT Industrie Vervoer en Zorg

FNV Zelfstandigen is een partner voor zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve voorzieningen. FNV Zelfstandigen wil gezond ondernemerschap stimuleren in alle facetten van de bedrijfsvoering. Hierdoor kunnen zelfstandig ondernemers hun bedrijf zelf inrichten, werken tegen marktconforme tarieven en een basis creëren waar ze op terug kunnen vallen in moeilijke tijden. Bovendien zet FNV Zelfstandigen zich in voor collectieve voorzieningen die aansluiten bij de wensen en behoeften van zelfstandig ondernemers. Door goede afspraken te maken met overheidsinstanties en andere externe partijen draagt FNV Zelfstandigen bij aan wet- en regelgeving die de positie van zelfstandig ondernemers versterkt. Naast het faciliteren en stimuleren van een platform waar zelfstandig ondernemers elkaar ontmoeten en hun netwerk uitbouwen, kunnen zelfstandig ondernemers ook terecht op individueel niveau voor juridisch advies en incasso. FNV Zelfstandigen is een zelfstandige vereniging zonder winstoogmerk met ruim 15.000 leden en richt zich op de sectoren diensten, groen, handel, ICT, industrie, vervoer en zorg. Meer informatie is te vinden op www.fnvzzp.nl.

Mijnzzp.nl