Persberichten

Avatar van Team Mijnzzp

ZZP-organisaties bundelen krachten om belangen zelfstandig ondernemers nog beter te behartigen

UTRECHT – 20 maart 2013 – FNV Zelfstandigen en Platform Zelfstandige ondernemers (PZO) ondertekenen vandaag een convenant om gezamenlijk de belangen van zelfstandig ondernemers te behartigen. De ZZP-organisaties werken al veel samen op diverse gebieden en hebben besloten de al bestaande vorm van samenwerking schriftelijk vast te leggen middels een convenant. FNV Zelfstandigen en PZO willen hiermee  de belangen van zelfstandig ondernemers nog beter behartigen en gaan samenwerken op een aantal thema’s, zoals pensioenen en diverse fiscale regelingen. Beide organisaties behouden hun eigen identiteit.

De ZZP-organisaties vinden dat zelfstandig ondernemers onvoldoende aandacht krijgen van politici, de Sociaal-Economische Raad (SER) en beleidsmakers. 30% van de organisaties in Nederland geeft aan dat ze flexibel werknemers willen inzetten (waaronder zelfstandig ondernemers), waar de politiek geen oog voor heeft. Momenteel worden er allerlei plannen gemaakt om (fiscale) regelingen voor zelfstandig ondernemers ingrijpend te wijzigen. De ZZP-organisaties helpen zelfstandig ondernemers binnen de SER, wat voor een gezamenlijk draagvlak zorgt. Het is daarom nu zeer belangrijk voor FNV Zelfstandigen en PZO om zich samen sterk te maken voor zelfstandig ondernemers. Daarom streven FNV Zelfstandigen en PZO naar een vaste plek voor elk van hen in de SER. Hierdoor wordt de positie van zelfstandig ondernemers van alle kanten duurzaam belicht.

Linde Gonggrijp, directeur FNV Zelfstandigen: “Om de belangen van de zelfstandig ondernemers beter te kunnen behartigen is het nodig om gezamenlijk een krachtig en unaniem geluid richting de politiek, overheid, media, beleidmakers en SER te laten horen. Door samen brieven te sturen en de media op te zoeken laten wij zien dat wij gezamenlijk opkomen voor de belangen van zelfstandig ondernemers.”

FNV Zelfstandigen en PZO hebben een aantal thema’s benoemd die ze samen willen oppakken. In 2013 gaat de focus uit naar:

-          Zelfstandigenaftrek/ondernemersfaciliteiten/winstbox

-          VAR-Webmodule

-          Kredietverstrekking/hypotheek

-          Pensioen

-          Aanbestedingen

Esther Raats-Coster, Voorzitter PZO: “Zelfstandig ondernemers zijn ondernemers die voor eigen rekening en risico hun arbeidzame leven invullen. Gezamenlijke optrek in belangrijke politieke lobbydossiers versnelt het resultaat. Dat is hoognodig”, aldus Esther Raats-Coster. “Samenwerken op belangrijke thema's zal de politiek helpen in te zien dat het tijd is voor goed pensioen, AOV en hypotheekmogelijkheden voor zelfstandig ondernemers.”

Over FNV Zelfstandigen in Bouw Diensten Groen Handel ICT Industrie Vervoer en Zorg

FNV Zelfstandigen is een partner voor zelfstandig ondernemers zonder personeel die behoefte hebben aan advies, een breed netwerk en collectieve voorzieningen. FNV Zelfstandigen wil gezond ondernemerschap stimuleren in alle facetten van de bedrijfsvoering. Hierdoor kunnen zelfstandig ondernemers hun bedrijf zelf inrichten, werken tegen marktconforme tarieven en een basis creëren waar ze op terug kunnen vallen in moeilijke tijden. Bovendien zet FNV Zelfstandigen zich in voor collectieve voorzieningen die aansluiten bij de wensen en behoeften van zelfstandig ondernemers. Door goede afspraken te maken met overheidsinstanties en andere externe partijen draagt FNV Zelfstandigen bij aan wet- en regelgeving die de positie van zelfstandig ondernemers versterkt. Naast het faciliteren en stimuleren van een platform waar zelfstandig ondernemers elkaar ontmoeten en hun netwerk uitbouwen, kunnen zelfstandig ondernemers ook terecht op individueel niveau voor juridisch advies en incasso. FNV Zelfstandigen is een zelfstandige vereniging zonder winstoogmerk met ruim 15.000 leden en richt zich op de sectoren bouw, diensten, groen, handel, ICT, industrie, vervoer en zorg. Meer informatie is te vinden op www.fnvzzp.nl.

Over PZO

De Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) bestaat sinds 2002 en is opgericht als onafhankelijke belangenbehartiger voor zelfstandig ondernemers. De vereniging is georganiseerd als koepelorganisatie voor branche- en beroepsorganisaties en netwerkorganisaties van zzp'ers. Ook de individuele zzp'er kan zich bij PZO aansluiten via Stichting Instroom.
PZO voert een cruciale rol in de politieke lobby voor zelfstandigen in Den Haag en Brussel. Daarnaast biedt PZO haar leden, dankzij het ruime scala aan ledendiensten, ondersteuning in hun ondernemerschap in brede zin. De algemene doelstelling van PZO is het duurzaam borgen van het zelfstandig ondernemerschap. Zelfstandig ondernemers verdienen volgens PZO een eigen unieke plek in onze maatschappij gezien de veerkracht die zij de economie geven. Aan het stelsel van overheid, werkgevers en werknemers zou een unieke ondernemerspijler moeten worden toegevoegd.

Meer informative is te vinden op www.pzo-zzp.nl.

Mijnzzp.nl