Persberichten

Avatar van Team Mijnzzp

De Beschikking geen Loonheffingen is een ondoordacht wetsvoorstel met desastreuze gevolgen voor zzp’ers en hun opdrachtgevers. Het levert geen enkele bijdrage aan de aanpak van schijnconstructies, leidt tot een administratieve puinhoop, een hausse aan rechtszaken en bovendien is de timing verkeerd. Dat is de reactie van FNV Zelfstandigen op het wetsvoorstel van staatssecretaris Wiebes.

Slechte timing

Dit voorjaar is een Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) gestart om te onderzoeken wat nodig is voor een duurzame positie van zzp’ers op de arbeidsmarkt. De resultaten worden op 1 december verwacht. In de Miljoenennota krijgen de resultaten van de IBO-werkgroep een belangrijke plek: nader beleid wordt uitgesteld tot het debat over de resultaten van het IBO is gevoerd. Verder komt minister Asscher dit najaar met nadere voorstellen ten aanzien van de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS). Gezien deze ontwikkelingen is het opmerkelijk dat de introductie van de BGL juist nu aan de Kamer wordt aangeboden. FNV Zelfstandigen sluit zich geheel aan bij de Raad van State: het wetsvoorstel is prematuur. Federatie FNV heeft dit ook reeds ingebracht in het IBO.

Stop verjuridisering van handhaving

FNV Zelfstandigen erkent dat er naast de grote groep bewuste, bekwame en bonafide zzp’ers ook groepen werkenden zijn die in een ongewenste positie verkeren. In de praktijk kunnen deze groepen vaak “juridisch” als zzp’er worden aangemerkt, terwijl ze in de praktijk geen basis hebben om te ondernemen en daarmee in een ongewenste economische afhankelijkheid verkeren. Hun situatie wordt veelal mede ingegeven door de specifieke dynamiek in hun sector. Om dergelijke problemen op te lossen, moeten we zeer specifiek per sector en beroepsgroep naar passende oplossingen zoeken. Val de nagelstyliste, de kunstenaar, de ICT’er en de interim-manager niet lastig met de problemen in andere beroepsgroepen. FNV Zelfstandigen wil een einde aan de verjuridisering van de handhaving en pleit voor specifieke oplossingen voor specifieke sectoren of beroepsgroepen in overleg met Sociale Partners. 

Duurzaam en gelijkwaardig 

Volgens FNV Zelfstandigen staan twee principes centraal. (1) Een werkende moet aan zijn bestaan een duurzame economische positie kunnen ontlenen en (2) de zzp’er verdient een gelijkwaardig speelveld ten opzichte van werknemers en andere ondernemingen. Zowel in wet- en regelgeving als in handhaving moeten deze principes centraal staan. Het IBO richt zich op het definiëren van het speelveld in de arbeidsmarkt en de bijbehorende sociale en fiscale arrangementen. De WAS zal richting geven aan de aanpak van schijnconstructen. Het is ongepast om vooruitlopend op deze belangrijke ontwikkelingen een nieuwe systematiek van handhaving te introduceren. FNV Zelfstandigen nodigt het kabinet uit om eerst de beslisregels in het voorgenomen systeem te delen en politiek te laten beoordelen op toepasbaarheid en wenselijkheid en bepleit een aanpak die de èchte problemen oplost.

Lees de uitgebreide inhoudelijke reactie op de website van FNV Zelfstandigen.

Over FNV Zelfstandigen

FNV Zelfstandigen stimuleert als belangenbehartiger voor zzp’ers gezond en innovatief ondernemerschap in alle facetten van de bedrijfsvoering. Zij zet zich in voor collectieve en individuele voorzieningen die aansluiten bij de wensen en behoeften van zzp’ers. FNV Zelfstandigen draagt als serieuze gesprekspartner van overheidsinstanties en andere externe partijen bij aan wet- en regelgeving die de positie van zelfstandig ondernemers versterkt. Leden kunnen op individueel niveau terecht voor juridisch advies, incasso en diverse trainingen via de ZZP Academy. FNV Zelfstandigen is een zelfstandige vereniging zonder winstoogmerk met ruim 15.000 leden. Meer informatie is te vinden op www.fnvzpp.nl of volg ons op Twitter @FNVZZP.

Mijnzzp.nl