Team Mijnzzp

Bureau

Consumenten en burgers zonder computerervaring, zoals veel ouderen, worden benadeeld als de Europese Commissie haar plan doordrukt om papieren rekeningen massaal te laten vervangen door e-facturen. We moeten straks vrágen om een papieren factuur van leveranciers of dienstverleners. De EU draait daarmee de zaak om, want zouden de voordelen van elektronische facturen echt voor iedereen gelden, dan zou je er zelf in vrijheid voor moeten kunnen kiezen. De EU dringt je een eenzijdige beslissing op. Dit, om het bedrijfsleven een besparing van 240 miljard euro toe te spelen.

Dat zegt Europarlementslid Kartika Liotard (Verenigd Links) in een reactie op een plan van de Europese Commissie om tegen 2020 massaal over te gaan op e-facturering. "De Commissie beweert weliswaar `dat consumenten met beperkte of zonder internettoegang niet aan hun lot mogen worden overgelaten', maar in haar beleidsprioriteiten wordt het bestrijden van de uitsluiting van ouderen, gehandicapten en mensen die zich geen computeraansluiting kunnen permitteren niet expliciet genoemd. Ik wil de garantie dat een papieren factuur nooit méér zal kosten dan een elektronische rekening.

Perspectief gebruiker voorop

Liotard wijst er op dat zij in juni 2010 een petitie heeft overhandigd aan Eurocommissaris Neelie Kroes over `digitale uitsluiting'. De eurocommissaris reageerde spinnijdig op de kritiek dat ze amper aandacht heeft voor de digitale kloof en noemde Liotards kritiek 'absolute onzin'. Kroes haalde onder andere een voorbeeld aan van beleid voor alzheimerpatiënten. Maar aan het feit dat anderhalf miljoen, veelal autochtone Nederlanders en 100 miljoen andere EU-inwoners moeite hebben met pinnen, met een tankautomaat of met het opladen van hun chipkaart gaat ze voorbij. Ook ouderen worden op voorhand gezien als een uitzondering, een probleemgroep. De mens moet zich niet hoeven aanpassen aan ict, maar ict moet vaker uitgaan van het perspectief van de gebruiker. "Kroes stuurde kort na het ontvangen van de petitie haar medewerker prins Constantijn naar NOVA, om namens de EU uit te leggen dat de digitale wereld vooral voordelen biedt. Ik ben benieuwd hoe prinses Laurentien, die zich druk maakt voor laaggeletterden, daar over denkt.

Betalingsgemak en begrijpelijkheid

Liotard: "Ik heb nu schriftelijke vragen gesteld over e-facturering aan de Europese Commissie. Ik wil dat het niet alleen draait om regeldrukverlaging en kostenbesparing voor bedrijven, maar ook om meer betalingsgemak en begrijpelijkheid van facturen voor burgers. E-facturering mag er niet stilletjes worden doorgedrukt: het feit dat er uit heel Nederland maar twéé inspraakreacties zijn binnengekomen op het EU-plan is een slecht voorteken. Ook dat de commissie er uit afleidt dat het `merendeel' van de reacties instemmend is. Uit een bijlage blijkt dat het ging om 51 % van in totaal 77 respondenten, uit de hele EU.

Mijnzzp.nl