Team Mijnzzp

De doelstelling van het kabinet om in 2023 16% duurzame energie op te wekken wordt naar verwachting gehaald. Dat laat minister Kamp van Economische Zaken weten naar aanleiding van de publicatie van de Nationale Energieverkenning (NEV) 2015. De komende tijd wordt ingezet op maatregelen die nog niet in deze energieverkenning zijn meegerekend. Daarmee komt ook het doel van 14% duurzame energie in 2020 in beeld. De NEV wordt in opdracht van het ministerie van Economische Zaken opgesteld door PBL, ECN en CBS.

Minister Kamp: “In heel Nederland wordt hard gewerkt aan een duurzamere energievoorziening. Met dank aan alle 47 partijen die het Energieakkoord steunen en uitvoeren hebben we inmiddels definitief de weg ingeslagen naar meer hernieuwbare energie. De doelstelling 16% duurzame energie in 2023 is binnen bereik.”

Intensivering inzet

Om de omslag naar een duurzame energievoorziening te versnellen, kondigt Kamp een intensivering van de inzet aan. In 2016 komt er 8 miljard euro subsidie beschikbaar voor de opwekking van hernieuwbare energie via de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)-regeling. Dit was afgelopen jaar nog 3,5 miljard euro. De komende maanden wordt met de provincies intensiever gewerkt aan het tijdig realiseren van windparken op land.

Nederlanders die thuis zelf duurzame energie willen opwekken hebben vanaf volgend jaar de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor bijvoorbeeld zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen. Hiervoor wordt 70 miljoen euro beschikbaar gesteld.

De regeling voor het gezamenlijk lokaal opwekken van duurzame energie wordt in 2016 bovendien verruimd. Deze regeling stelt burgers in staat op lokaal niveau een energiecoöperatie op te richten waarmee ze met gunstige belastingvoorwaarden hun eigen hernieuwbare energie kunnen opwekken. De korting op de energiebelasting die voor deze regeling geldt, stijgt van 7,5 cent per kWh naar 9 cent per kWh in 2016.

De werkgelegenheid in de hernieuwbare energiesector neemt de komende jaren jaarlijks toe met 15.000 voltijdsbanen, zo blijkt uit de NEV. Het is zaak die werkgelegenheidsgroei richting 2020 nog verder te intensiveren, om zo de duurzame groei te bereiken waar we met het Energieakkoord op aansturen.

Het kabinet ligt op koers om jaarlijks een energiebesparing van 1,5% te behalen. Daarmee voldoet Nederland ook aan Europese verplichtingen over energiebesparing. Om zoals afgesproken 100 PJ energiebesparing in 2020 te halen is extra inzet nodig. Met de partijen van het Energieakkoord wordt dit najaar overlegd over de doelstelling en het bereiken daarvan.

Mijnzzp.nl